Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na 2024 rok według Gartnera

Czytaj dalej
10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na 2024 rok według Gartnera

Uznana firma analityczno-badawcza Gartner zaprezentowała najważniejsze trendy technologiczne na 2024 rok. Według jej przedstawicieli, te strategiczne trendy będą miały wpływ na decyzje biznesowe i technologiczne przedsiębiorstw. W dobie szybko rozwijających się rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji mogą przyspieszyć realizację strategicznych celów firmy. Staranna i świadoma integracja nawet kilku z nich pozwoli chronić organizację w obecnych, niepewnych czasach, jednocześnie wzmacniając ją.

Poznaj najważniejsze trendy technologiczne na 2024 rok – pełna lista wg raportu Gartnera

 1. Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji (AI TRiSM)
  Upowszechnienie dostępu do sztucznej inteligencji (AI) sprawiło, że implementacja tego co Gartner nazywa zarządzaniem zaufania, ryzyka i bezpieczeństwa AI, stała się jeszcze ważniejsza. Bez dobrych zabezpieczeń, efekty działań modeli wykorzystujących sztuczną inteligencję mogą być negatywne oraz wymykać się spod kontroli, przyćmiewając korzyści, które AI przynosi. Według przewidywań Gartnera przedsiębiorstwa, które do 2026 r. zastosują mechanizmy kontroli AI TRiSM (skrót od ang. AI Trust, Risk and Security Management), zwiększą dokładność podejmowania decyzji, eliminując nawet 80% błędnych informacji.

 2. Ciągłe zarządzanie narażeniem na zagrożenia (CTEM)
  CTEM (skrót od ang. Continuous Threat Exposure Management), to praktyczne i kompleksowe podejście do poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Oznacza stałe monitorowanie oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia. Składa się z kilku etapów, w tym identyfikacji, odkrywania, ustalania priorytetów, weryfikacji oraz aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom. Gartner przewiduje, że organizacje, które priorytetowo potraktują inwestycje w CTEM, zmniejszą liczbę naruszeń cyberbezpieczeństwa aż o dwie trzecie.

 3. Zrównoważona technologia
  Zrównoważona technologia (ang. Sustainable Technology) to ramy cyfrowych rozwiązań wpisujące się w politykę zrównoważonego rozwoju dla osiągania jak najlepszych wyników ESG (więcej o nim dowiesz się z naszego wpisu ESG – co to jest?). Wykorzystanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja, kryptowaluty, czy chmury budzi obawy o ilość zużywanej przez nie energii, a tym samym negatywny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa powinny więc dążyć do wykorzystywania takich technologii, dzięki którym będą zmniejszać ślad węglowy. Gartner przewiduje, że do 2027 r. 25% dyrektorów działów IT będzie postrzegać swoje wynagrodzenie jako powiązane z ich wpływem na implementację w firmie zrównoważonych technologii.

 4. Inżynieria platformowa
  W inżynierii platformowej (ang. platform engineering) chodzi o tworzenie wewnątrz organizacji samoobsługowych platform deweloperskich, które będą dostarczać oprogramowanie i zarządzać cyklem życia produktu. Każdą taką platformę tworzy i zarządza dedykowany do tego zespół produktowy. Celem inżynierii platformowej jest optymalizacja produktywności, doświadczenia użytkownika oraz przyspieszenie dostarczania wartości biznesowej.

 5. Rozwój wspomagany sztuczną inteligencją (AI-Augmented Development)
  Rozwój wspomagany sztuczną inteligencją oznacza wykorzystywanie technologii AI w branży IT, takich jak generatywna AI czy uczenie maszynowe, do wspomagania inżynierów oprogramowania w projektowaniu, kodowaniu i testowaniu aplikacji. Wspomagana sztuczną inteligencją inżynieria oprogramowania zwiększa produktywność deweloperów, a tym samym pozwala sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na efekty ich działań. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do programowania pozwalają inżynierom spędzać mniej czasu na pisaniu kodu, dzięki czemu mogą oni w większym stopniu oddać się bardziej strategicznym działaniom, takim jak projektowanie i tworzenie atrakcyjnych aplikacji biznesowych.

 6. Branżowe platformy chmurowe (ICP)
  Te platformy odnoszą się do istotnych dla branży wyników biznesowych, łącząc podstawowe usługi chmurowe typu SaaS, PaaS i IaaS w kompletną ofertę produktową (z możliwościami architektury komponowalnej). ICP (ang. Industry Cloud Platforms) są dostosowane do danej branży, ale mogą być także dostosowywane do potrzeb konkretnej organizacji. Gartner przewiduje, że do 2027 roku ponad 70% przedsiębiorstw korzystać będzie z branżowych platform chmurowych w celu przyspieszenia swoich inicjatyw biznesowych (w obecnym roku ten odsetek wynosi mniej niż 15%).

 7. Inteligentne aplikacje
  W przypadku tych aplikacji chodzi o wyuczoną adaptację do odpowiedniego i autonomicznego reagowania. Inteligentne aplikacje zapewniają doświadczenia, które dynamicznie dostosowują się do użytkownika. Mogą być w wielu przypadkach wykorzystywane do automatyzacji pracy (czy też jej rozszerzania). Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na inteligentne aplikacje – w badaniu Gartner CEO and Senior Business Executive Survey 2023, aż 26% dyrektorów generalnych wymieniło niedobór talentów jako największe zagrożenie dla rozwoju ich organizacji.

 8. Zdemokratyzowana generatywna sztuczna inteligencja
  Aplikacje generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) mogą udostępniać użytkownikom biznesowym ogromne źródła informacji, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. GenAI staje się coraz bardziej zdemokratyzowana – jej modele są dość powszechnie dostępne. Szybka implementacja GenAI pozwoli rozpowszechniać wiedzę i umiejętności w przedsiębiorstwie. Gartner przewiduje, że do 2026 roku ponad 80% przedsiębiorstw będzie korzystać z interfejsów API i modeli GenAI i/lub wdroży aplikacje obsługujące GenAI w środowiskach produkcyjnych (na początku tego roku ten odsetek wynosił poniżej 5%).

 9. Rozszerzona-połączona siła robocza (ACWF)
  Rozszerzona-połączona siła robocza (ang. Augmented Connected Workforce) to strategia optymalizacji wartości uzyskiwanej od pracowników. ACWF wykorzystuje inteligentne aplikacje i analitykę siły roboczej, aby zapewnić codzienny kontekst i wskazówki wspierające doświadczenie siły roboczej, dobre samopoczucie i zdolność do rozwijania własnych umiejętności. Jednocześnie ACWF napędza wyniki biznesowe i wywiera pozytywny wpływ na kluczowych interesariuszy. Do 2027 r. wiele działów IT będzie korzystać z inicjatyw w zakresie rozszerzonej siły roboczej, aby skrócić czas zdobywania kompetencji nawet o 50% w przypadku kluczowych ról.

 10. Maszyny-klienci (Machine customers)
  Maszyny-klienci (zwane również “custobotami”) to cyfrowe podmioty gospodarcze, które mogą autonomicznie negocjować i kupować towary oraz usługi. Innymi słowy zachowywać się jak klienci. Do 2028 r. powstanie 15 miliardów custobotów (a w kolejnych pojawią się następne). Ten trend do 2030 roku będzie źródłem przychodów liczonych w bilionach dolarów i może stać się ważniejszy niż pojawienie się handlu cyfrowego. Strategie przedsiębiorstw powinny uwzględniać ułatwienia działania tych algorytmów, a nawet tworzenia nowych custobotów.

Pełny raport Gartnera „10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na 2024 rok” można pobrać tutaj.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.