Generatywna AI szturmem podbija przedsiębiorstwa – raport instytutu Capgemini

Czytaj dalej
Generatywna AI szturmem podbija przedsiębiorstwa – raport instytutu Capgemini

Wiele przedsiębiorstw już teraz postrzega generatywną sztuczną inteligencję (AI) jako narzędzie, które może mieć znaczący wpływ na rozwój ich biznesu. Znaczna większość kadry zarządzającej organizacjami uważa, że korzyści jakie zapewnia generatywna AI przeważają nad związanymi z jej używaniem obawami. To jeden z wniosków jakie przynosi raport Capgemini “Wykorzystanie wartości generatywnej sztucznej inteligencji: najważniejsze sposoby wykorzystania w różnych branżach”.

Czym jest generatywna sztuczna inteligencja?

Generatywna AI ma zdolność uczenia się i błyskawicznego wykorzystywania informacji oraz danych w szerokim spektrum zastosowań – między innymi przy tworzeniu tekstów, grafik czy filmów. Dzięki niej maszyny mogą wykonywać kreatywne zadania, takie które jeszcze do niedawna uważano za zarezerwowane wyłącznie dla ludzi. Przykładem generatywnej sztucznej inteligencji jest zdobywający ostatnio ogromną popularność ChatGPT, stworzony przez firmę Open AI.

Kadra zarządzająca pod wrażeniem generatywnej AI

Według opublikowanego przez uznany Instytut Badawczy Capgemini raportu, większość przedsiębiorstw widzi generatywną sztuczną inteligencję jako czynnik wpływający na przyspieszenie rozwoju, a nie powodujący zakłócenia w działaniu biznesu. Z tym ostatnim stwierdzeniem zgadza się jeden na pięciu badanych (21%).

74% kadry kierowniczej jest przekonana, że pozytywne aspekty wykorzystywania generatywnej AI przysłaniają jej minusy (m.in. zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, prywatnością i jakością danych), a 70% uważa, że generatywna sztuczna inteligencja umożliwi organizacjom rozszerzenie zakresu roli pracowników umysłowych.

Co więcej, niemal wszyscy badani (96%) stwierdzili, że generatywna sztuczna inteligencja to kluczowy temat podczas posiedzeń zarządu w ich firmie, a najważniejsze osoby w organizacji są zdecydowanymi zwolennikami tej nowej technologii. 40% przedsiębiorstw z różnych branż ma już przygotowany budżet na jej wykorzystanie, a także utworzyło zespoły, które mają zająć się jej implementacją oraz obsługą. Kolejne 49% rozważa podjęcie takich kroków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Chyba nie będzie zaskoczeniem fakt, że większość (67%) kadry kierowniczej widzi największy potencjał generatywnej AI w obszarze związanym z IT. Jest to szczególnie widoczne w branży zaawansowanych technologii – 86% jej przedstawicieli uważa, że ich organizacja już wykorzystuje lub planuje wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję w działaniach z obszaru IT. Innymi obszarami, w których kadra kierownicza widzi rozwiązania w oparciu o AI jako wartość dodaną są sprzedaż (54%), a także marketing i komunikacja (48%).

Korzyści z implementacji generatywnej sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

Zdaniem biorących udział w badaniu przedstawicieli firm, najistotniejszymi dla nich rozwiązaniami opartymi na generatywnej sztucznej inteligencji są chatboty (83% wskazań) do automatyzacji obsługi klienta i usprawniania zarządzania wiedzą, a także projektowanie, gromadzenie lub podsumowywanie danych (75% wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się platformy do generowania tekstu oraz korzystające z AI wyszukiwarki.

Większość kadry kierowniczej uważa, że generatywna AI sprawi, że projektowanie produktów i usług będzie bardziej wydajne (78%) i przystępne (76%). Warto też podkreślić, że znaczna część z nich uważa, że dzięki AI doświadczenia klientów będą bardziej interaktywne i angażujące (71%), a obsługa klienta polepszy się dzięki zautomatyzowanemu i spersonalizowanemu wsparciu (67%).

Badani twierdzą także, że w ciągu trzech lat uwidocznią się różne korzyści dla ich biznesu. Według raportu, skuteczna implementacja generatywnej sztucznej inteligencji doprowadzi do 8% wzrostu sprzedaży i 7% spadku kosztów.

Oddziaływanie generatywnej AI na rynek pracy

Raport porusza także temat wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w nadchodzących miesiącach. Według 69% badanych, generatywna sztuczna inteligencja zacznie dostarczać koncepcje i wstępne szkice projektów, co oznacza, że zadania pracowników będą w mniejszym stopniu związane z kreatywnością, a zamiast tego będą bardziej koncentrować się na przeglądzie i udoskonalaniu dostarczonych przez generatywną AI zarysów projektu. Wśród przedstawicieli przedsiębiorstw panuje przekonanie, że generatywna sztuczna inteligencja sprawi, że pracownicy będą bardziej wydajni, dzięki uwolnieniu się od rutynowych zadań i możliwości poświęcenia się “bardziej strategicznym” aspektom ich pracy.

Także 69% zdaje sobie sprawę, że integracja sztucznej inteligencji z codziennymi praktykami biznesowymi będzie wymagać znaczących inwestycji w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników. Podobny odsetek (68%) przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że generatywna sztuczna inteligencja spowoduje pojawienie się nowych zawodów na rynku pracy, takich jak np. audytorzy AI czy etycy AI.

Jak rozpocząć swoją podróż z generatywną sztuczną inteligenczą?

Autorzy raportu zasugerowali także kilka kluczowych obszarów, na których organizacje powinny się skupić, jeśli zdecydują się na wykorzystanie w swoich działaniach generatywnej AI:

  • Ustanowienie wytycznych dotyczących użytkowania sztucznej inteligencji.
  • Zintegrowanie generatywnej AI ze strategią oraz działaniami organizacji.
  • Budowanie zaufania i odpowiedzialności dla systemów sztucznej inteligencji.
  • Kierowanie się skoncentrowanym na człowieku podejściem do skalowania generatywnej AI.
  • Koncentrowanie się na zrównoważonym rozwoju.

Raport “Wykorzystanie wartości generatywnej sztucznej inteligencji: najważniejsze sposoby wykorzystania w różnych branżach” powstał na podstawie wyników ankiety wypełnionej przez 1000 przedstawicieli kadry zarządzającej z 13 krajów, w tym USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Australii. Ponad połowa z przedsiębiorstw, w których pracują (55%) miała przychody przekraczające 5 miliardów dolarów. Oprócz ankiety przeprowadzono także pogłębione wywiady z 10 osobami zajmującymi kierownicze stanowiska.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.