Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Pierwsze spotkania konsultacyjne dotyczące KSeF Exorigo-Upos w gronie uczestników

Czytaj dalej
Pierwsze spotkania konsultacyjne dotyczące KSeF Exorigo-Upos w gronie uczestników

W piątek, 16 lutego 2024 r., odbyły się pierwsze dwa spotkania konsultacyjne w sprawie KSeF. Nasz przedstawiciel, Paweł Pustelnik, znalazł się gronie kilkudziesięciu ekspertów, którzy mieli możliwość uczestniczenia w rozmowach w siedzibie Ministerstwa Finansów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc umożliwiono wzięcie udziału w spotkaniach również online – łącznie dla grona ponad 1000 osób. 

Plan kolejnych działań w sprawie KSeF – wrażenia po konsultacjach w lutym 2024 

Jak deklarowali dziś przedstawiciele Ministerstwa Finansów w połowie marca będzie zaprezentowany wszystkim projekt rozwiązań legislacyjnych do konsultacji. 

Po przesunięciu terminu wdrożenia KSeF na przełomie maja i kwietnia mamy poznać termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Obecnie trwają spotkania wyjaśniające różne kwestie, a twórcy SmartKSeF – Exorigo-Upos dostało potwierdzenie udziału stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa we wszystkich spotkaniach. 

Pierwsze dwa z cyklu spotkań: Bezpieczeństwo i wydajność oraz Faktury konsumenckie/status nabywcy – już za nami. Kolejne zaplanowane są na: 21, 22, 29 lutego i na 1 marca. Poruszane będą w ich trakcie zagadnienia: identyfikatora KSeF w płatnościach, dostępu do faktur przez faktorów, wystawiania faktur w KSeF przez branżę dostawców mediów oraz na stacjach paliwowych, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta. Kolejne obejmą konsultacje w celu omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także zakresu uprawnień w KSeF i szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF. Oddzielne spotkanie ma dotyczyć wdrożenia KSeF w etapach z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań. 

Na sam koniec konsultacji społecznych ds. KSeF zaplanowano rozmowy służące poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących systemu. Mają być omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów MF w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

Przypomniano również o sekcji pytań i odpowiedzi na stronie MF, na której można znaleźć wiele ważnych informacji. Jednocześnie podkreślono, że projekt nie zaczyna się obecnie od zera, więc zbierane są uwagi, a nie nowe założenia dla całości (e-mail: info.ksef@mf.gov.pl), ponieważ na pewno nie ma w Ministerstwie w planach budowania systemu od podstaw. 

Bezpieczeństwo i wydajność jako temat konsultacji społecznych ds. KSeF 

W trakcie pierwszego ze spotkań konsultacyjnych dotyczących KSeF omówiono zagadnienia związane z zabezpieczeniem systemu. Odnośnie obaw o to, jak działa KSeF pod kątem wydajności, padły zapewnienia, że obecne środowisko jest testowe i w przypadku produkcyjnego będą zupełnie inne parametry. 

Podtrzymano, że tokeny mają wygasnąć do końca roku, natomiast zamiast nich w połowie roku powinny być gotowe do pobierania certyfikaty. W drugiej połowie marca określona będzie lista zmian w KSeF, i w tym czasie również udostępnione rozporządzenie i specyfikacja dotycząca certyfikatów autoryzujących. 

Certyfikaty wykorzystujące kryptografię asymetryczną, czyli standard światowy, są bezpieczniejsze wg ekspertów MF, niż tokeny. Poziom kluczy prywatnych, używanych przez wszystkich, będzie umożliwiał dostosowanie indywidualne do różnego poziomu zabezpieczeń – w zależności od decyzji danego przedsiębiorstwa. 

Poruszono też temat faktur scamowych. Jeśli przedsiębiorca otrzyma taką, to może ją ukryć, żeby nie zaburzała listy prawidłowych. Równolegle powinien ją zgłosić – będzie taka opcja. Wtedy administracja zajmie się jej weryfikacją. Po wdrożeniu produkcyjnym sprawdzona zostanie opcja dodania funkcjonalności blokowania po numerze NIP – jako metodzie na walkę z oszustami. 

W części poświęconej wydajności przedstawiciele Ministerstwa zaznaczyli, że chcą poznać bliżej oczekiwania dotyczące wysyłania faktur i odbierania ich paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Zachęcili gorąco do dzielenia się z nimi takimi informacjami. 

Dużo pytań i wątpliwości dotyczyło kwestii awarii KSeF, w tym powiązanego trybu awaryjnego i zdecydowanie pojawiło się wiele kwestii wymagających doprecyzowania. Odnośnie kodu QR, który jest postulowany do dołączenia, MF będzie się tematowi przyglądać, ze względu na znaczną skalę zgłoszeń od podmiotów, które tego potrzebują. 

Ministerstwo w trakcie konsultacji społecznych dot. KSeF podtrzymało, że nie planuje udostępniania SDK dla integratorów. O ile będzie ważny token sesji do UPO, to w przypadku chwilowej niedostępności będzie możliwość pobrania dokumentu. 

Wiele próśb ze strony firm i dostawców dotyczyło tego, aby z wyprzedzeniem konsultować propozycje zmian. Pojawił się pomysł grupy konsultacyjnej, aby ewentualne modyfikacje w KSeF były omawiane w kontekście różnych systemów po stronie przedsiębiorstw i możliwości ich dostosowania w danym okresie czasu. 

Faktury konsumenckie/status nabywcy omówione na spotkaniach konsultacyjnych dot. KSeF 

Konsultacje posłużyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. Pojawiło się wiele pomysłów, jak można podejść do tego zagadnienia. 

Ministerstwo przekazało, że ułatwienie rozpoznania statusu nabywcy wymaga dostosowań legislacyjnych i bardzo liczy na wsparcie w tym zakresie właśnie ze strony grupy konsultacyjnej. Komplikacje wiążą się chociażby z NIP-em, który część osób posiada, a część nie, więc na dziś nie może być jednoznacznym identyfikatorem. Tematem jest też kwestia udostępniania faktur np. przy wykorzystaniu kodu QR, tak aby zapewnić konsumentom anonimowe pobranie. 

Pojawiały się liczne głosy postulatu włączenia faktur B2C do KSeF np. jako fakultatywnych, ponieważ identyfikacja ich odrębności dla wielu firm jest skomplikowana. Rozwiązaniem miałoby być wystawianie wszystkich dokumentów do systemu rządowego. Natomiast przy podaniu NIP wystawienie faktury w KSeF mogłoby być już obligatoryjne. 

Pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie KSeF pokazały, jak wiele tematów w sprawie założeń systemu wymaga doprecyzowania, oraz, że warto włączać przedstawicieli firm, integratorów czy biur podatkowych na wczesnym etapie konsultacji planowanych zmian. Ministerstwo zadeklarowało że kolejne modyfikacje będą podlegały takiej weryfikacji również od strony technicznej i z kolejnymi projektami rozporządzeń równolegle będą wychodzić propozycje specyfikacji. 

Zachęcamy serdecznie, aby kierować do nas wszelkie Państwa pytania i wątpliwości. Będąc na miejscu i rozmawiając z MF na kolejnych spotkaniach mamy szansę poruszyć je w Państwa imieniu i postarać się uzyskać odpowiedzi. 

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.