Bony na cyfryzację to szansa na cyfrową transformację Twojej firmy

Czytaj dalej
Bony na cyfryzację to szansa na cyfrową transformację Twojej firmy

Od 20 września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dotację na realizację działań, mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Zaliczono do nich między innymi: zakup oprogramowania, zakup specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia cyfrowego rozwiązania, czy też zakup maszyn i urządzeń. Do podziału będzie 110 milionów złotych.

Pomoc przedsiębiorcom z obszaru MŚP – bony na cyfryzację

Dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły lepiej radzić sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, takimi jak pandemia, a także lepiej dostosować do zmieniających się wymagań rynku.

Dotacja obejmie projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt zakładać także wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu. 

Dotacje na cyfryzację – na co konkretnie możesz je wykorzystać?

  1. Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu. 
  • Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Przykładowe rozwiązania, które będzie można wdrożyć w ramach komponentu obligatoryjnego:

– oprogramowanie dla e-commerce jak np. Magento czy Akeneo PIM;

systemy ERP;

aplikacje mobilne.

Możliwe będzie również skorzystanie z usług IT, np. w celu integracji oprogramowania wykorzystywanego w firmie.

Natomiast w przypadku komponentu fakultatywnego, dotację będzie można przeznaczyć na m. in.:

– urządzenia takie jak drukarki fiskalne, infokioski, czy fakturomaty;

– usługi doradcze;

– usługi wdrożeniowe.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września. Nabór wniosków przeprowadzi w dniach 20 września – 20 października 2021 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a środki pochodzić będą z funduszy unijnych. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych to 85%, natomiast minimalna i maksymalna kwota wniosku wyniesie odpowiednio 60 000 i 300 000 złotych. Bon na cyfryzację jest dotacją bezzwrotną, a rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających jego postęp finansowy.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy ponad 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.