Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Bony na cyfryzację to szansa na cyfrową transformację Twojej firmy

Czytaj dalej
Bony na cyfryzację to szansa na cyfrową transformację Twojej firmy

Od 20 września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dotację na realizację działań, mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Zaliczono do nich między innymi: zakup oprogramowania, zakup specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia cyfrowego rozwiązania, czy też zakup maszyn i urządzeń. Do podziału będzie 110 milionów złotych.

Pomoc przedsiębiorcom z obszaru MŚP – bony na cyfryzację

Dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły lepiej radzić sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, takimi jak pandemia, a także lepiej dostosować do zmieniających się wymagań rynku.

Dotacja obejmie projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt zakładać także wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu. 

Dotacje na cyfryzację – na co konkretnie możesz je wykorzystać?

  1. Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu. 
  • Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Przykładowe rozwiązania, które będzie można wdrożyć w ramach komponentu obligatoryjnego:

– oprogramowanie dla e-commerce jak np. Magento czy Akeneo PIM;

systemy ERP;

aplikacje mobilne.

Możliwe będzie również skorzystanie z usług IT, np. w celu integracji oprogramowania wykorzystywanego w firmie.

Natomiast w przypadku komponentu fakultatywnego, dotację będzie można przeznaczyć na m. in.:

– urządzenia takie jak drukarki fiskalne, infokioski, czy fakturomaty;

– usługi doradcze;

– usługi wdrożeniowe.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września. Nabór wniosków przeprowadzi w dniach 20 września – 20 października 2021 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a środki pochodzić będą z funduszy unijnych. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych to 85%, natomiast minimalna i maksymalna kwota wniosku wyniesie odpowiednio 60 000 i 300 000 złotych. Bon na cyfryzację jest dotacją bezzwrotną, a rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających jego postęp finansowy.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.