Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Zrównoważony rozwój a CSR – jakie są różnice?

Czytaj dalej
Zrównoważony rozwój a CSR – jakie są różnice?

Pojęcia CSR oraz Zrównoważonego rozwoju są w wielu sytuacjach stosowane synonimicznie. Okazuje się jednak, że stanowią one nieco inne podejścia, choć w praktyce również wzajemnie się uzupełniają. Sprawdźmy więc, jakie są różnice pomiędzy CSR a zrównoważonym rozwojem i w jaki sposób mogą one wpływać na przedsiębiorstwa. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Zrównoważony rozwój a CSR a wizja

Pierwszy zakres różnic pomiędzy CSR a zrównoważonym rozwojem wynika z wizji oraz tego, na kogo one wpływają. CSR, czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja budowania strategii, która ma uwzględniać społeczne interesy oraz ochronę środowiska. Pod względem wizji nastawiona jest jednak zewnętrznie, przez co wiele osób postrzega te działania nierzadko jako filantropię, ale z dużym naciskiem na PR.

Polityka zrównoważonego rozwoju to natomiast podejście zakładające, że interesariuszami są wszystkie ogniwa w łańcuchu działalności przedsiębiorstwa. Jest także silniej nakierowana na to, co wewnątrz podmiotu.

Różnice między CSR a zrównoważonym rozwojem w zakresie działań

Różnice wynikają także z podejmowanych w ich zakresach działań. W tej kwestii CSR skupia się na tym, aby przedsiębiorstwo działało zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi oraz przepisami w kontekście ludzkim. Działania obejmują więc ład organizacyjny, poszanowanie praw człowieka, a także korzystne wpływanie na lokalną społeczność.

Zrównoważony rozwój to natomiast podejście bardziej strategiczne, które musi obejmować aspekty związane z tym, jak przedsiębiorstwo działa na co dzień. Skupia się więc na działaniach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych działalności, od zużycia surowców, przez łańcuchy dostaw, aż po rozwój rynków. Działania wewnątrz mają więc wpływ na to, jak firma wpływa na otoczenie.

Efekty CSR i zrównoważonego rozwoju

Nieco inne są także efekty, zwłaszcza pod względem tego, jak postrzega je otoczenie. CSR to m.in. budowa lepszego wizerunku marki, co ma wpływać na większą liczbę przychylnych opinii wśród opinii publicznej i lepsze postrzeganie przez klientów. 

Zrównoważony rozwój także może mieć wpływ na te obszary, jednak efekty strategicznych działań w tym zakresie oddziałują m.in. na wyższe wycenianie podmiotu gospodarczego i tym samym budowanie silniejszej marki względem najbardziej zainteresowanych grup interesariuszy.

Różnice między ESG a CSR

W tym kontekście często pojawia się tez pojęcie ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), czyli środowiska, społeczności i ładu korporacyjnego. Należy rozumieć je jako kontynuację działań z zakresu CSR, choć skupiających się na szerszym obszarze, a nie tylko na społecznym. Należy więc rozumieć je jako strategię, podczas gdy CSR to częściej konkretne inicjatywy oraz działania społeczne.

Raportowanie ESG to jeden z obszarów, o który muszą zadbać duże przedsiębiorstwa. Sprawdź, na czym dokładnie ono polega i kiedy się na nim skupić.

Zrównoważony rozwój, CSR oraz ESG to pojęcia, które wzajemnie się uzupełniają, choć są pomiędzy nimi również istotne różnice. Najważniejsze jest jednak to, że obecnie są one absolutnie kluczowe dla działania firm. Korzystnie wpływają bowiem na wizerunek i sprawiają, że podmioty gospodarcze są lepiej postrzegane przez interesantów.

W tym duchu warto realizować także usługi IT. Z naszą pomocą można zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko i tym samym zwiększyć wartość firmy. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły. 

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.