Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Raportowanie ESG – kogo dotyczy? Dowiedz się więcej!

Czytaj dalej
Raportowanie ESG – kogo dotyczy? Dowiedz się więcej!

Wraz z dniem 5 stycznia 2023 roku w życie weszła dyrektywa CSRD, obejmująca również raportowanie ESG. Przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, kogo już teraz ono dotyczy oraz jakie informacje będą musiały znaleźć się w takich dokumentach. Serdecznie zachęcamy do lektury, aby poznać szczegółowe dane na ten temat.

Kogo dotyczy raportowanie ESG?

Konieczność raportowania niefinansowego już dziś dotyczy wąskiej grupy przedsiębiorstw, a wszystko to zgodnie z dyrektywą NFRD (z ang. Nonfinancial Disclosure Reporting Directive). Dotąd obejmowała ona spółki notowane na giełdzie, które miały spełniać dodatkowo inne kryteria (dwa z trzech), takie jak:

 • suma bilansowa 85 mln złotych,
 • przychody netto ze sprzedaży 170 mln zł,
 • śr. liczba osób, które były zatrudnione w roku obrotowym: 500.

Dlaczego tylko największe podmioty? Wynikało to przede wszystkim z możliwości w zakresie tworzenia takich zestawień, a także znaczącego wpływu tych firm na otoczenie, przede wszystkim ze względu na generowane przychody, ale i liczbę zatrudnianych osób.

Raporty ESG to obowiązek dla większej grupy przedsiębiorstw

Z datą 5 stycznia 2023 roku w życie weszła jednak wspomniana już wcześniej dyrektywa CSRD. Wraz z nią obowiązki sprawozdawcze zostały znacznie rozszerzone, nie tylko na spółki giełdowe. Wciąż są to jednak duże podmioty z przychodami przekraczającymi 170 mln zł netto w ciągu roku, a także z aktywami oraz pasywami na poziomie co najmniej 85 mln zł. Docelowo jednak – bo od 2026 roku – raportowanie ESG ma dotyczyć wszystkich spółek działających na terenie Unii Europejskiej. Warto więc zainteresować się kwestią ich tworzenia odpowiednio wcześniej tak, aby móc zaplanować tworzenie strategię i raport ESG.

Raport ESG – co to i co powinien zawierać?

Jednym z wyzwań, które już teraz zajmuje przedsiębiorców jest stworzenie takiego dokumentu oraz to, jakie informacje zawrzeć w raporcie ESG. Najważniejsze aspekty to:

 • zarządzanie – określenie, w jaki sposób zarząd oraz kierownictwo przedsiębiorstwa zarządza kwestiami związanymi z ryzykiem klimatycznym, także w kontekście misji przedsiębiorstwa,
 • strategia – identyfikacja ryzyk oraz szans, zarówno w kontekście krótko, jak i długoterminowym,
 • zarządzanie ryzykiem – w jaki sposób firma podchodzi do zarządzania ryzykiem klimatycznym,
 • cele – opis sposobu mierzenia wpływu na środowisko oraz działania w tym zakresie.

Co istotne, powyższe informacje, wynikające ze strategii ESG powinny być zapisane w sposób:

 • prosty,
 • przejrzysty,
 • obiektywny,
 • możliwy do weryfikacji,
 • rzetelny.

Koszt, czy zysk? Cel tworzenia raportu ESG

Warto pamiętać, że raportowanie ESG to jedynie wynik strategii związanej z działaniami na rzecz środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Celem nie są więc deklaracje, a realne działania, które będą mogli zweryfikować klienci, interesariusze, a także konkurenci. Warto więc, aby przedsiębiorstwa już dziś podejmowały kroki mające na celu pokazanie ich zaangażowania w kwestie budujące długoterminową wartość. Jest to ważne również po to, aby móc zbierać niezbędne dane pokazujące, w jaki realnie sposób działalność przedsiębiorstwa wpływa na otoczenie, w podobie do polityki zrównoważonego rozwoju.

Jak widać tworzenie raportów ESG to kwestia, która już wkrótce będzie dotyczyć większości firm, nie tylko tych największych. Warto więc, aby działania w tym zakresie były podejmowane już teraz.

Jeśli chcesz wdrożyć działania z zakresu ESG w swojej firmie, to koniecznie się z nami skontaktuj. Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, zwłaszcza dla podmiotów technologicznych oraz z branży retail, które mogą już dziś wdrożyć je do swojej działalności i tym samym odnieść strategiczne korzyści.

Zobacz także Czym jest ESG.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.