Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Cloud Experts – nowy zespół w ramach struktur Exorigo-Upos

Czytaj dalej
Cloud Experts – nowy zespół w ramach struktur Exorigo-Upos

Cloud Experts to zespół specjalistów w dziedzinie Microsoft Server, Microsoft Azure oraz Microsoft 365 (dawniej Office 365), który został wyodrębniony w Dziale Infrastruktury i Bezpieczeństwa Exorigo-Upos.

Na taką decyzję miało wpływ rosnące zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi wśród obsługiwanych przez  Exorigo-Upos firm z branży retail. Pojawiła się w związku z tym potrzeba większej koncentracji działań w tym zakresie.

Jak wskazuje PwC w swoim raporcie z 2022 „Chmura i jej wartość” – w sektorze handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych już ponad połowa firm uważa się za „średnio” lub „wysoko” zaawansowane we wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Tylko 17% nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii. Jedna trzecia badanych retailerów za główną wartość uzyskaną dzięki chmurze uznaje optymalizację kosztów.

Zespół Cloud Experts specjalizuje się w chmurze Azure. Potwierdzeniem kompetencji w tym obszarze są liczne certyfikaty Microsoft uzyskane przez osoby wchodzące w skład działu.

Dzięki temu Exorigo-Upos oferuje usługę kompleksowego administrowania infrastrukturą chmurową – uwzględniając również preferowany w retailu model hybrydowy. Polega on na tym, że część serwerów jest fizycznie u Klienta, a część usług pracuje w chmurze Microsoft Azure. To dobre rozwiązanie dla firm, które chcą sprawdzić, czy i w jakich obszarach chmura sprawdzi się, a w których tradycyjne podejście do infrastruktury będzie nadal optymalne.

Exorigo-Upos projektując własne autorskie rozwiązania w zakresie oprogramowania również wybiera chmurę. Hub płatniczy Cloud EFT, który zapewnia najwyższy certyfikowany poziom zabezpieczenia płatności bezgotówkowych, dzięki chmurze, może być skalowany wraz ze wzrostem ilości transakcji. Ostatni rekord osiągnięty w grudniowym piku sprzedażowym w sieciach handlowych to aż 4 miliony transakcji dziennie. SmartKSeF to przykład software, który obsługuje całość nowego procesu e-fakturowania. Stanie się on w Polsce obowiązkowy już w przyszłym roku. Zapewnia komunikację systemów Klientów, wystawiających dane do e-faktury, z KSeF, czyli z rozwiązaniem Ministerstwa Finansów. Musi więc zapewnić bezawaryjną obsługę dowolnej ilości przesyłanych danych i wystawianych dokumentów, w tym z uwzględnieniem wzrostu ruchu w przypadku jednoczesnego masowego fakturowania w konkretnych dniach w miesiącu. Podobnie w przypadku systemu E-PARAGON+, który pozwoli już wkrótce na odejście od papierowych wydruków paragonów fiskalnych na rzecz ich zdigitalizowanej wersji.

Na pewno zaletą sięgania po chmurę przy projektowaniu produktów i realizacji projektów jest również fakt, że pozwala na, tak ważny dziś, szybki time-to-market – nie trzeba czekać na sprzęt i poświęcać czasu na fizyczną instalację. Można dokonać szybkiej rozbudowy i skalowania w zależności od potrzeb. W przypadku dynamicznej digitalizacji, która zachodzi dzisiaj w praktycznie każdym obszarze gospodarki, to właśnie prędkość decyduje często o przewadze konkurencyjnej.

Warto dodać, że chmura to również okazja do oszczędności – usługę można zmniejszać przy słabnącym ruchu, a następnie zwiększać np.
w ramach sezonowych pików sprzedażowych. Dodatkowo w porównaniu z kosztami on-premise, okazuje się, że chmura często jest opcją tańszą w dłuższej perspektywie czasu i przy uwzględnieniu wszystkich dodatkowych korzyści biznesowych, wynikających z jej uruchomienia.

Pozostałe kluczowe obszary, w których zespół Exorigo-Upos wspiera firmy to: administracja Windows Server, zarządzanie dostępami dla poszczególnych grup (programiści, admini, helpdesk) i bazami Azure SQL, a także bezpieczeństwo sieci i usługi Azure w postaci Serverless.

Dodatkowo zespół Cloud Experts, bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z firmami, pomaga w doborze odpowiednich licencji Microsoft 365, oraz w zakupie i zarządzaniu nimi.

Równie istotne są też wdrożenia pracowników, ponieważ sam zakup software nie zapewni, że będzie on w firmie odpowiednio używany. W tym zakresie specjaliści Exorigo-Upos oferują swoje wsparcie – wdrażają Sharepoint i pokazują, jak pracować efektywniej z narzędziami Microsoft 365 (m.in. z Exchange Online, OneDrive, Teams, Forms, Power Automate).

Istotną częścią działalności zespołu z punktu widzenia Klientów jest też zapewnianie backupu – zarówno tradycyjnego, jak i dla chmury, a także działalność o charakterze interwencyjnym. System supportu, który uwzględnia również weekendy i dostępność wysokiej klasy specjalistów, daje Klientom Exorigo-Upos poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie duże znaczenie ma tutaj fakt, że skala prowadzonej działalności firm z branży retail jest znacząca, a więc ryzyko, jakie wiąże się z wszelkimi uchybieniami w zakresie dostępności czy poprawności usług, również należy do wysokich.

Cechą charakterystyczną dla retailu jest występowanie dużej ilości usług i systemów – co powoduje, że zespół taki jak Cloud Experts musi posiadać umiejętność pracy z różnymi wymaganiami biznesowymi. Dodatkowo jego członkowie stale doskonalą swoje kompetencje w zakresie znajomości nowych rozwiązań i konfiguracji.

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi prac realizowanych przez Cloud Experts zachęcamy do kontaktu z jego przedstawicielami:

Piotrem Gniadkiem oraz Cezarym Ambroziakiem.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.