Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

KSeF – najnowsze uwagi po konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany ustawy o VAT powiązane z Krajowym Systemem e-Faktur.

Czytaj dalej
KSeF – najnowsze uwagi po konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany ustawy o VAT powiązane z Krajowym Systemem e-Faktur.

Spotkaliśmy się wczoraj (31.01.2023) z Ministerstwem Finansów, które podzieliło się przemyśleniami z konsultacji społecznych dot. projektu zmiany ustawy o VAT w kontekście wprowadzania obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Poniżej prezentujemy podsumowanie spotkania. Nie jest to jeszcze oficjalne stanowisko MF, ale należy spodziewać się, że przekazane informacje będą w lutym, najpóźniej w marcu, zakomunikowane jako oficjalna decyzja.

Najważniejsza zmiana to przesunięcie obowiązku korzystania z KSeF o pół roku, tj. od 1 lipca 2024. Konsekwentnie, pozostałe planowane zmiany, również przesuwają się o 6 miesięcy (m.in. traktowanie paragonów z NIP do 450 zł jako faktura uproszczona).

MF nie zamierza zrezygnować z wdrożenia o charakterze Big Bang – w tym samym momencie obowiązek obejmie wszystkie podmioty. Jedynie podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT oraz wykonujący usługi/dostawy zwolnione z VAT, mają stosować obowiązkowo KSeF od 1 stycznia 2025 r.

Faktury konsumenckie B2C będą albo wykluczone z KSeF, albo będą fakultatywne (biorąc pod uwagę komentarze raczej należy spodziewać się, że nie będzie możliwości wysyłania faktur B2C do KSeF). Podobnie bilety (kolej, samolot) i opłaty za autostrady mają być wykluczone z KSeF.

Faktury fiskalne (czyli faktury VAT będące dokumentem fiskalnym wystawianym na kasie rejestrującej, np. częsty przypadek faktury na stacjach benzynowych) będą mogły być wystawiane rok po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, ale nie będą musiały być przekazywane do KSeF. Po 1 lipca 2025 podatnik będzie musiał albo wystawiać faktury poza kasą rejestrującą albo wystawiać paragon z NIP (na dowolną kwotę) i do paragonu wystawiać fakturę VAT (w obu przypadkach z obowiązkiem wysyłki do KSeF).

Proponowane jest miarkowanie kary proporcjonalnie do wykroczenia – tutaj precyzyjny mechanizm nie jest jeszcze wypracowany, ale nie będzie minimalnego progu kary (proponowano 1000 zł) za brak wystawienia faktury w KSeF.

Oprócz trybu awaryjnego KSeF możliwy będzie analogiczny tryb awarii po stronie podatnika – aby dało się wystawić fakturę poza KSeF pod rygorem przekazania w ciągu 24 godzin do KSeF, z datą wystawienia zgodną z polem P_1.

Model tzw. clearingowy jest podstawowym podejściem, czyli oficjalna data wystawienia w KSeF to moment przesłania faktury do KSeF. Jedynym wyjątkiem jest tryb awaryjny. Na potrzeby wyliczenia kursu waluty rozważana jest możliwość zastosowania daty z pola P_1.

Dyskutowany proces propozycji faktury korygującej inicjowany w KSeF przez nabywcę może nie być wdrożony.

Pojawiła się propozycja samofakturowania za granicą.

Wysyłka tzw. batchowa może być inicjowana przez token autoryzacyjny.

Pojawiały się głosy, że podmioty mające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, z uwagi na trudności w zdefiniowaniu kryterium, będą wyłączone ze stosowania KSeF, ale wydaje się, iż stanowisko MF w tej kwestii nie ulegnie zmianie.

Harmonogram działań:

  • Luty/marzec 2023 – opublikowanie ostatecznej wersji projektu ustawy oraz specyfikacji API KSeF.
  • Lipiec 2023 – zakończenie ścieżki legislacyjnej i ogłoszenie w dzienniku ustaw (deadline z uwagi na brak posiedzeń Sejmu z powodu wyborów parlamentarnych).
  • Druga połowa 2023 – intensywna kampania informacyjna dot.
    e-faktur.
  • Lipiec 2024 – rozpoczęcie obowiązkowego stosowania KSeF.

Poniższy diagram obrazuje planowane zmiany w stosowaniu poszczególnych typów dokumentów:

Wdrożenie KSeF nadal jest obowiązkowe – mamy tylko odrobinę więcej czasu na dobre przygotowanie się do tej zmiany. Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia we wdrożeniu KSeF i kontaktu:Umów pokaz DEMO SmartKSeF

Czytaj więcej:

Jak przygotować firmę do wejścia KSeF – obejrzyj webinar.

21 kroków przy planowaniu wdrożenia KSeF.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.