Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Jak przeprowadzić transformację cyfrową w firmie?
5 porad

Czytaj dalej
Jak przeprowadzić transformację cyfrową w firmie? </br> 5 porad

Transformacja cyfrowa to zmiany wynikające z zastosowania rozwiązań cyfrowych. Obecnie można dostrzec je właściwie we wszystkich obszarach naszego życia, choć w sposób szczególnie nasilony doświadczają ich pracownicy przedsiębiorstw. Dla menedżerów kluczowym aspektem staje się więc to, jak przeprowadzić transformację cyfrową w firmie bezpiecznie i prawidłowo oraz w możliwie jak najbardziej bezproblemowy sposób, zwłaszcza dla pracowników. Oto zestaw praktycznych porad, które w tym pomogą.

Planowanie procesu transformacji cyfrowej w firmie

Podstawą dobrze zaplanowanej transformacji wewnątrz przedsiębiorstwa jest jej planowanie, transformacja ma bowiem przynosić określone korzyści i pozytywne zmiany. Dlatego też tak istotne znaczenie ma to, aby proces ten został zaplanowany, dokładnie tak, jak każdy inny projekt.

Konieczne jest wskazanie przede wszystkim jej celów, które mogą obejmować m.in.:

  • usprawnienie procesów,
  • poprawę komunikacji z klientami,
  • obniżenie kosztów operacyjnych,
  • wzrost bezpieczeństwa danych,
  • lepsze współdziałanie pomiędzy różnymi działami firmy.

Celem może być też oczywiście każdy z tych obszarów, należy jednak w dokładny sposób je sprecyzować pod kątem tego, na czym zależy przedsiębiorstwu i jakie korzyści będą związane ze wspomnianą transformacją.

Nadzorowanie procesu transformacji w firmie

Kolejną praktyczną wskazówką w zakresie tego, jak wdrożyć cyfrową transformację w firmie jest wyznaczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za ten proces. W przypadku większych przedsiębiorstw może być to również niewielki zespół, który nie tylko będzie sprawował pieczę nad tym procesem, ale będzie również w stałym kontakcie z bezpośrednio zainteresowanymi, czyli pracownikami. Powołanie do tego celu osobnego zespołu sprawi też, że pracownicy zyskają świadomość, iż proces nie odbywa się w sposób przypadkowy, a pod ścisłą kontrolą.

Uświadomienie o zmianach

Jednym z najważniejszych aspektów jest to, aby działania związane z transformacją cyfrową były wprowadzane po uprzednim poinformowaniu o tym zainteresowanych stron, czyli pracowników. Dlaczego jest to tak ważne? Zmiany niestety bardzo często budzą sprzeciw oraz są przyjmowane niechętnie i to nawet wtedy, gdy finalnie okazują się być pozytywne.

Jak więc prawidłowo przeprowadzić cyfrową transformację firmy? W sposób spodziewany i możliwie jak najbardziej przewidywalny dla pracowników, którzy będą mieli jej świadomość i będą na nią przygotowani. Warto poznać też obawy pracowników związane z tego typu zmianami. Samo ich wyrażenie i późniejsze zaadresowanie przez menedżerów może być kluczem do tego, aby cały proces odbył się w zdecydowanie bardziej przyjazny sposób.
Sprawdź też na naszym blogu, dlaczego cyfrowa transformacja to dla branży Retail konieczność.

Szkolenia dla pracowników

Samo uświadomienie o zmianach często nie jest jednak wystarczające. Nowa infrastruktura IT, najnowsze systemy ERP, a także inne wdrażane rozwiązania z zakresu najnowszych technologii powinny być implementowane po uprzednim przeszkoleniu pracowników w zakresie ich funkcjonowania. To absolutnie kluczowe, aby zmiany zostały przyjęte w możliwie jak najlepszy sposób, a zatrudnione osoby były na nie naprawdę dobrze przygotowane. 

Audyt wprowadzonych zmian

Nawet najlepiej przeprowadzana transformacja cyfrowa w firmie może nie pójść dokładnie po myśli osób, które zajmowały się jej organizacją. Dlatego też na każdym etapie należy być gotowym na zmiany oraz krytyczne spojrzenie na zaimplementowane rozwiązania. Firma musi być też otwarta na sugestie pracowników, zwłaszcza jeśli konkretne wdrożenia okazały się mniej skuteczne, aniżeli było to zakładane. W takiej sytuacji często niezbędne jest zrobienie kroku w tył, aby móc wykonać dwa kroki w przód.

Jak przeprowadzić transformację cyfrową firmy bezpiecznie, prawidłowo i skutecznie? Jak widać, wpływ na to ma wiele różnych czynników, w tym zwłaszcza dobre przygotowanie, a także bliska współpraca z pracownikami, którzy będą na co dzień korzystać z tego typu rozwiązań.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.