71 trendów, które kształtują strategię ESG Grupy Żabka

Czytaj dalej
71 trendów, które kształtują strategię ESG Grupy Żabka

Grupa Żabka to przedsiębiorstwo z istotnym wpływem na polską gospodarkę. W ubiegłym roku całkowita kwota wartości dodanej, wytworzonej przez nią oraz współpracujących z nią franczyzobiorców, osiągnęła 7 miliardów złotych. W porównaniu do roku 2021 była większa aż o 31%. Grupa kładzie także duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Działania firmy mają być zrównoważone ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, dlatego też opracowała ona swoją Strategię Odpowiedzialności (ESG).

Trendy ESG w strategii Grupy Żabka

W raporcie przygotowanym wspólnie z infuture.institute Grupa Żabka wyszczególniła 71 trendów w ESG, które mają wpływ na jej Strategię Odpowiedzialności. Tą ostatnią tworzą cztery filary:

  1. Zrównoważony styl życia.
  2. Pozytywny wpływ na otoczenie.
  3. Odpowiedzialna organizacja.
  4. Zielona planeta.

Opisują one nie tylko obszary działań Grupy Żabka, ale także cele (ilościowe i jakościowe), dzięki którym firma zbliża się do realizacji swojej misji. W przypadku pierwszego filaru, jest to m.in. zwielokrotnienie do 2025 roku produktów marek własnych promujących zrównoważony styl życia. Zaś w przypadku filaru czwartego, np. zmniejszenie o 70% intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 r.

W oparciu o wspomniany wyżej raport przygotowanoradar trendów. Wśród tych ostatnich znalazły się między innymi: socialcommerce, hiperpersonalizacja, click and collect czy implementacja AI. W przypadku ESG trendy, które znajdują się najbliżej centrum okręgu to trendy wiodące– powinno się na nie reagować w pierwszej kolejności. Te przypisane do strefy środkowej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim przy opracowywaniu strategii działań na 3-5 lat. Natomiast trendy ESG znajdujące się najdalej od centrum okręgu nie mają zbyt dużego wpływu na bieżącą działalność firmy, tym niemniej warto je bacznie obserwować. Radar trendów ESG, wraz z ich szczegółową listą, prezentuje się następująco:

Trendy ESG wg Grupy Żabka
Źródło: Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka 2022

ESG – trendy istotne w branży retail

Z punktu widzenia sieci retail warto zwrócić uwagę na takie trendy w ESG, jak:

  • Przerwanie łańcucha dostaw – pandemia spowodowała zastoje w produkcji, które ograniczają przepustowość łańcucha dostaw. Przeciwdziałanie im to duże wyzwanie, jednak zapewni ciągłość biznesową oraz będzie budowało odporność organizacji.
  • Redefinicja odpadów – firmy dokładnie analizują cykl produkcji oraz życia produktu, aby implementować rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w działaniach bezpośrednio angażujących konsumentów (np. poprzez oferowanie usług “refill” lub zakupu produktów bez opakowań).
  • Smart Retail – przekształcanie sklepów fizycznych w cyfrowo-fizyczne. Trend ten jest spowodowany nie tylko rozwojem technologii oraz jej szerszą implementacją, ale także zmianą przyzwyczajeń zakupowych konsumentów (wynikających z gwałtownego wzrostu popularności e-commerce podczas pandemii). Konsumenci przyzwyczaili się do nowych udogodnień i usług, dlatego coraz częściej w sklepach stacjonarnych oczekują szybkich, wygodnych, bezproblemowych i spersonalizowanychdoświadczeń, na wzór tych znanych z kanału online.

Pełna lista trendów ESG wraz z ich krótkimi opisami dostępna jest tutaj. Natomiast więcej informacji o ESG znajdziesz w naszych wpisach Polityka zrównoważonego rozwoju oraz ESG – co to jest? Czynniki zrównoważonego rozwoju w retail i firmach technologicznych.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy ponad 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.