Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

71 trendów, które kształtują strategię ESG Grupy Żabka

Czytaj dalej
71 trendów, które kształtują strategię ESG Grupy Żabka

Grupa Żabka to przedsiębiorstwo z istotnym wpływem na polską gospodarkę. W ubiegłym roku całkowita kwota wartości dodanej, wytworzonej przez nią oraz współpracujących z nią franczyzobiorców, osiągnęła 7 miliardów złotych. W porównaniu do roku 2021 była większa aż o 31%. Grupa kładzie także duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Działania firmy mają być zrównoważone ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, dlatego też opracowała ona swoją Strategię Odpowiedzialności (ESG).

Trendy ESG w strategii Grupy Żabka

W raporcie przygotowanym wspólnie z infuture.institute Grupa Żabka wyszczególniła 71 trendów w ESG, które mają wpływ na jej Strategię Odpowiedzialności. Tą ostatnią tworzą cztery filary:

  1. Zrównoważony styl życia.
  2. Pozytywny wpływ na otoczenie.
  3. Odpowiedzialna organizacja.
  4. Zielona planeta.

Opisują one nie tylko obszary działań Grupy Żabka, ale także cele (ilościowe i jakościowe), dzięki którym firma zbliża się do realizacji swojej misji. W przypadku pierwszego filaru, jest to m.in. zwielokrotnienie do 2025 roku produktów marek własnych promujących zrównoważony styl życia. Zaś w przypadku filaru czwartego, np. zmniejszenie o 70% intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 r.

W oparciu o wspomniany wyżej raport przygotowanoradar trendów. Wśród tych ostatnich znalazły się między innymi: socialcommerce, hiperpersonalizacja, click and collect czy implementacja AI. W przypadku ESG trendy, które znajdują się najbliżej centrum okręgu to trendy wiodące– powinno się na nie reagować w pierwszej kolejności. Te przypisane do strefy środkowej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim przy opracowywaniu strategii działań na 3-5 lat. Natomiast trendy ESG znajdujące się najdalej od centrum okręgu nie mają zbyt dużego wpływu na bieżącą działalność firmy, tym niemniej warto je bacznie obserwować. Radar trendów ESG, wraz z ich szczegółową listą, prezentuje się następująco:

Trendy ESG wg Grupy Żabka
Źródło: Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka 2022

ESG – trendy istotne w branży retail

Z punktu widzenia sieci retail warto zwrócić uwagę na takie trendy w ESG, jak:

  • Przerwanie łańcucha dostaw – pandemia spowodowała zastoje w produkcji, które ograniczają przepustowość łańcucha dostaw. Przeciwdziałanie im to duże wyzwanie, jednak zapewni ciągłość biznesową oraz będzie budowało odporność organizacji.
  • Redefinicja odpadów – firmy dokładnie analizują cykl produkcji oraz życia produktu, aby implementować rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w działaniach bezpośrednio angażujących konsumentów (np. poprzez oferowanie usług “refill” lub zakupu produktów bez opakowań).
  • Smart Retail – przekształcanie sklepów fizycznych w cyfrowo-fizyczne. Trend ten jest spowodowany nie tylko rozwojem technologii oraz jej szerszą implementacją, ale także zmianą przyzwyczajeń zakupowych konsumentów (wynikających z gwałtownego wzrostu popularności e-commerce podczas pandemii). Konsumenci przyzwyczaili się do nowych udogodnień i usług, dlatego coraz częściej w sklepach stacjonarnych oczekują szybkich, wygodnych, bezproblemowych i spersonalizowanychdoświadczeń, na wzór tych znanych z kanału online.

Pełna lista trendów ESG wraz z ich krótkimi opisami dostępna jest tutaj. Natomiast więcej informacji o ESG znajdziesz w naszych wpisach Polityka zrównoważonego rozwoju oraz ESG – co to jest? Czynniki zrównoważonego rozwoju w retail i firmach technologicznych.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.