Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

System premii (Employees goals)

Autorska aplikacja, która umożliwia zdefiniowanie i monitorowanie celów pracowników w firmie, a także powiązanie ich realizacji z systemem premiowym. Cele definiowane są kaskadowo, a także zgodnie z zasadami SMART. Oprócz zadań ilościowych możliwa jest ocena postaw i zachowań.

Obsługiwane procesy

1.

Wyznaczanie celów rocznych pracownika

Wyznaczenie celów strategicznych na poziomie organizacji, na poziomie działów w organizacji.

Kaskadowanie celów, wyznaczenie celów pracownikom.

Zatwierdzanie celów przez pracownika, przełożonego i organizację – workflow.

2.

Miesięczne śledzenie celów i śródroczny przegląd celów

3.

Ocena roczna realizacji celów oraz Postaw i Zachowań pracownika

Kilka etapów zatwierdzeń i kalibracji z możliwością wyliczenia % premii na podstawie wyników oceny.

Opcjonalne funkcjonalności

Interfejsy automatyczne

Z systemu HR i zwrotnie: eksportowana lista zatwierdzonych premii.

Interfejsy automatyczne

Z innych systemów np. kontrolingowych.

Zmiana standardowego procesu

Definiowanie celów i procesu zatwierdzeń.

Autoryzacja domenowa

Zalety

Możliwość przeglądu procesu oceny pracownika w podziale na etapy

Widoczność etapów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.

Interfejsy automatyczne z systemu HR

Dane o pracownikach, pensjach, przełożonych, zwrotnie: eksportowana lista zatwierdzonych premii.

Możliwość definiowania indywidualnych uprawnień dostępu

Wersja anglojęzyczną dla firm

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.