Moduł fiskalizacji
e-commerce

Moduł fiskalizacji e-commerce to pewność zarejestrowania każdej transakcji w e-sklepie. Jest to oprogramowanie pośredniczące które, w znacznym stopniu ułatwia proces fiskalizacji zamówień online na drukarkach fiskalnych. Zamówienia z platformy e-commerce przekazywane są do modułu, który wysyła je do drukarek, będących jego integralną częścią. System realizuje zadania obsługi żądań fiskalizacji, kolejkowania wydruków, odsyłania statusu fiskalizacji, sygnalizowania niedostępności urządzeń. Rejestruje zarówno transakcje sprzedaży jak i zwroty, a dane przechowuje w odrębnej bazie.

Kompleksowa obsługa

Zapewniamy kompleksową obsługę wdrożenia modułu, od doradztwa i testów na etapie planowania, poprzez wsparcie podczas integracji systemu ze sklepem, konfigurację i instalację systemu (w tym dostawę i fiskalizację drukarek), do utrzymania całości rozwiązania. Gwarantujemy monitoring 24/7/365.

Twoje korzyści

Gwarancja zarejestrowania każdej otrzymanej transakcji

Dzięki współpracy z silnikiem bazodanowym MSSQL wszystkie zlecone fiskalizacje bezpiecznie oczekują na wydruk. Jeśli wystąpi problem z drukowaniem, a nie doszło do fiskalizacji, oprogramowanie zleca wydruk na inną drukarkę fiskalną.

Obsługa wielu drukarek

Moduł może obsługiwać jedną lub wiele drukarek fiskalnych. Dzięki elastycznie skalowalnemu rozwiązaniu dodawanie kolejnych urządzeń odbywa się poprzez konfigurację systemu. Gdy wolumen sprzedaży zacznie się powiększać, do systemu dołączane są nowe drukarki.

Możliwość rozbudowy o moduł Centralnego Repozytorium Electronic Journal (CREJ)

Moduł ten przechowuje kopię danych, dostarcza raporty sprzedaży z podziałem na stawki VAT, a także zapewnia elektroniczną kopię paragonu.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy ponad 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.