Połączenie Grupa Exorigo-Upos S.A. z Exorigo-Upos sp. z o.o.

Czytaj dalej

Informujemy, że z dniem 1 października 2019 r.  nastąpiło połączenie spółek Grupa Exorigo-Upos S.A. i Exorigo-Upos Sp. z o.o. Począwszy od 1 października  funkcjonujemy jako Exorigo-Upos S.A. NIP 525-25-35-950, REGON 146251737, KRS:0000428347, rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 73.800.000 zł.

Potrzebujesz sprawdzonego
dostawcy usług IT?

Realizujemy rocznie ponad 1000 projektów.
Postaw na naszą wiedzę i profesjonalizm.