Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Połączenie Exorigo sp. z o.o. z Upos System sp. z o.o.

Czytaj dalej
Połączenie Exorigo sp. z o.o. z Upos System sp. z o.o.

Z dniem 1 października 2012 roku zakończył się proces połączenia firm Exorigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą z Upos System sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie jako spółką przejmowaną. Jednocześnie została zarejestrowana zmiana nazwy Exorigo sp. z o.o. jako spółki przejmującej na Exorigo-Upos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W skład Zarządu Exorigo-Upos sp. z o.o. wchodzą: Paweł Dudziuk – Prezes Zarządu, Tomasz Fadrowski – Wiceprezes Zarządu, Magdalena McLean – Członek Zarządu, Mirosław Bartoszek – Członek Zarządu, Marcin Fadrowski – Członek Zarządu.

Exorigo-Upos sp. z o.o. poprzednio funkcjonująca pod nazwą Exorigo sp. z o.o. z dniem 1 października 2012 roku wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Upos System sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.

Właścicielem firmy Exorigo-Upos sp. z o.o. jest powstała w lipcu 2012 roku spółka akcyjna Grupa Exorigo-Upos.

Jak powiedział Prezes Zarządu Exorigo-Upos sp. z o.o. Paweł Dudziuk:

Celem połączenia obu spółek jest zbudowanie w ciągu kilku lat największego na rynku polskim podmiotu posiadającego najszerszą, spójną ofertę produktów i usług dla sektora handlu detalicznego. Poprzez proces połączenia, organizacja zyska możliwość oferowania swoich produktów i usług wszystkim klientom obu łączących się podmiotów.

Tym samym zwiększymy stabilność finansową, zdywersyfikujemy przychody i będziemy dysponowali większym potencjałem niezbędnym do realizacji nowych projektów. Na rynkach zagranicznych będziemy realizować jedną strategię, co w 3-letniej perspektywie umożliwi wyjście na rynek europejski z ofertą podobną, jak na rynku polskim. Poprzez jednolitą strategię sprzedaży, wspólne portfolio produktów oraz politykę finansową spodziewamy się dużych korzyści w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym firmą.

Pamiętając o ogromnym dorobku obu podmiotów, Zarząd zobowiązuje się wobec klientów, pracowników, współpracowników i kontrahentów do wykorzystywania najlepszych praktyk, doświadczeń i standardów wypracowanych w poszczególnych spółkach.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.