Informacja o planowanym połączeniu Grupa Exorigo-Upos S.A. poprzez przejęcie spółki Exorigo-Upos sp. z o.o.

Czytaj dalej
Informacja o planowanym połączeniu Grupa Exorigo-Upos S.A. poprzez przejęcie spółki Exorigo-Upos sp. z o.o.

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 2(1) kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 25 czerwca 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Grupa-Exorigo-Upos S.A. plan połączenia spółki Grupa-Exorigo-Upos S.A (spółka przejmująca) ze spółką Exorigo-Upos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Grupa Exorigo-Upos S.A. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z Exorigo-Upos sp. z o.o. plan połączenia znajduje się w załączniku poniżej:

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.