Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

System Jednej Kolejki

System Jednej Kolejki (SJK) to przyspieszona obsługa klientów i lepszy customer experience. W SJK określona liczba stanowisk kasowych zostaje wyodrębniona z linii kas. Do tego obszaru prowadzi jedna, wspólna kolejka. Na jej początku znajduje się tzw. stanowisko informacyjne – klienci otrzymują tam informację, do której kasy mają się udać. Stanowisko składa się z ekranu, wyświetlającego powiadomienie wizualne oraz głośnika nadającego komunikat głosowy. Ruch klientów jest regulowany automatycznie, dzięki czemu przy danym stanowisku stoi
w tym samym momencie nie więcej niż dwóch klientów.

Zintegrowany system do obsługi kolejek w sklepie

System zapewnia łączność wydzielonych kas ze stanowiskiem informacyjnym. Zgłoszenie przez kasjera stanu dostępności jest natychmiast komunikowane klientowi. Automatyczne zgłaszanie dostępności kasy jest również możliwe, jeżeli bieżąca transakcja przeszła do etapu podsumowania. Czas bezczynności stanowiska jest zredukowany do minimum. Stanowisko informacyjne może działać w trybie kierowania lub informacyjnym. W pierwszym przypadku na ekranie prezentowany jest numer dostępnej kasy oraz kierunek (prawo, lewo, naprzeciw), a także emitowana jest informacja głosowa. Po zakończonej prezentacji system przechodzi w tryb informacyjny, podczas którego wyświetlane są numery dostępnych stanowisk lub powiadomienie, że stanowiska
są zajęte lub wyłączone z obsługi.

Jakie korzyści daje Ci System Jednej Kolejki?

Lepszy customer experience

Wdrożenie SJK przyspiesza przepływ ruchu do kas (nawet o kilkadziesiąt procent), a także porządkuje kolejkę. Klienci nie odczuwają frustracji i niezadowolenia co polepsza ich customer experience, a tym samym zwiększa lojalność wobec sklepu.

Wzrost przychodów

Przyspieszony przepływ klientów do kas to redukcja liczby osób, które mogłyby w innym wypadku zrezygnować z zakupów. Na wzrost przychodów wpływ będą miały również częstsze zakupy zadowolonych klientów oraz zakupy impulsowe – dzięki ekspozycji towarów w miejscu gromadzenia się klientów.

Zredukowanie kosztów obsługi

Pełna automatyzacja systemu pozwala na skierowanie pracowników do innych działań i zwiększenie ich efektywności.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.