Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

SOC Lite

SOC (Security Operations Center) Lite to usługa monitorowania bezpieczeństwa informatycznego dla podmiotów, które nie wymagają stałego 24-godzinnego monitoringu i analizy. W myśl zasady Pareto – stosunkowo mały nakład pracy specjalistów skupiających się na zagadnieniach bezpieczeństwa w określonym wymiarze czasowym jest w stanie zapobiec większości cyberataków.

Szybka odpowiedź na cyberataki

Z uwagi na specyfikę cyberataków, pomiędzy wykorzystaniem luki bezpieczeństwa, a wyciekiem informacji upływa określony czas. Atakujący poszukuje wtedy kolejnych luk otwierających mu drogę do celu ataku. Jednym z powodów uruchamiania w organizacjach usługi Security Operations Center jest realna możliwość zablokowania trwającego ataku, zanim nastąpi uzyskanie dostępu do systemu będącego celem atakującego.

Zespół specjalistów

Doświadczenie pokazuje, iż bez dedykowanej jednostki organizacyjnej, dokonującej regularnej analizy napływających danych, szanse na wykrycie zagrożenia i podjęcie aktywnych działań są bardzo niskie i bazują na przypadku. Nasz zespół specjalistów SOC monitoruje informacje pobierane z infrastruktury IT. Wszelkie anomalie są poddawane wnikliwej analizie, a w razie wykrycia incydentu, uruchamiane są procedury mające na celu zapobiegnięciu włamaniu.

Security Information and Event Monitoring (SIEM)

Nasz zespół korzysta z rozwiązania Security Information and Event Monitoring (SIEM), wspomagającego analizę oraz korelację informacji napływających z różnorodnych źródeł – firewalli, serwerów, stacji roboczych, urządzeń IoT, urządzeń sieciowych itp.

Nasza usługa SOC Lite to:

Znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w firmie.

Możliwość rozszerzenia usługi w przyszłości do zakresu 24 godziny na dobę.

Zewnętrzna ocena działania infrastruktury.

Skrócenie czasu wykrycia anomalii (Mean Time to Discover/Detect – MTTD).

Skrócenie czasu reakcji zespołu inżynierów (Mean Time to Response – MTTR).

Szybsze zablokowanie ataku, a tym samym zwiększenie szansy na zapobiegnięcie wycieku informacji.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.