Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Single Point of Contact

SPoC to usługa, która koncentruje się na wsparciu w kompleksowej obsłudze Klienta i sprawnym procesowaniu zgłoszeń w danej firmie. Udostępnia wykwalifikowany zespół konsultantów wraz z dedykowanym menagerem kontaktu, co umożliwia natychmiastową reakcję na zgłoszenia i wsparcie 24/7/365.

W razie awarii i problemów SPoC zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracownikom

  • Procesuje zgłoszenia zgodnie z ustalonymi mapami komunikacyjnymi – również ze współpracownikami, czy z podwykonawcami.
  • Odciąża Twoich pracowników od obsługi telefonów po godzinach pracy.
  • Rekomenduje ulepszenia na podstawie obserwacji zastanej sytuacji doświadczeń z tego typu usług realizowanych dla innych Klientów.
  • Zwiększa zadowolenie osób zgłaszających, ponieważ skraca czas obsługi zgłoszeń.

Masz pytania?
Chcesz odciążyć pracowników od obsługi zgłoszeń po godzinach pracy?

SPoC upraszcza proces przetwarzania zgłoszeń

Nie musisz szukać – wszystko w jednym miejscu

W jednym systemie online, dostępnym w przeglądarce, odbywa się tworzenie nowych oraz podgląd statusu istniejących zgłoszeń.

Łatwo procesuje zgłoszenia

Funkcjonuje jeden system do procesowania zgłoszeń niezależnie od wykonawcy usługi (Exorigo-Upos, podmioty zewnętrzne lub działy wewnętrzne).

Usprawnia przepływ informacji

System informuje o każdej zmianie statusu zgłoszenia, co sprawia, że istnieje sprawny przepływ informacji w jednym kanale.

Ułatwia dostęp do oceny zadowolenia klienta

Przy pomocy jednego narzędzia można uruchomić ocenę satysfakcji ze zrealizowanych zgłoszeń.

Upraszcza raportowanie

Ustalone mierniki KPI są spójnie raportowane, co sprawia, że wszyscy uczestnicy procesu koncentrują się na wspólnych celach.

SPoC kompleksowo obsługuje różne typy zgłoszeń

Na jakie jeszcze potrzeby odpowiada usługa Single Point of Contact?

  • Przetwarza zróżnicowane zgłoszenia: operacyjne, serwisowe, reklamacyjne.
  • Zapewnia natychmiastową reakcję na zgłoszenia.
  • Udostępnia wykwalifikowany zespół konsultantów i dedykowanego managera kontraktu.
  • Daje wybór kanałów komunikacji do zgłaszania: telefon (w tym dedykowana linia dla każdego klienta), panel zgłoszeniowy, email, chat.
  • Gwarantuje wsparcie 24/7/365.
  • Procesuje zgłoszenia na podstawie uzgodnionych map komunikacji, a więc zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

SPoC uwalnia czas specjalistów i managerów

Lepszy customer experience

Twoi Klienci będą mieli lepszy customer experience i zadowolenie z kontaktu. Szczególnie dziś jest to ważny aspekt dla profesjonalnego wizerunku marki.

Przyspieszenie obsługi zgłoszeń

Z wykorzystaniem centrali SPoC zapewni to, co trudno realizować wewnętrznie: sprawną weekendową obsługę zgłoszeń oraz konfigurowalne zapowiedzi, przekierowania czy raportowanie odbieralności. Dzięki takiemu wsparciu pilne zgłoszenia zostaną obsłużone nawet 16 godzin szybciej.

Zwiększenie efektywności finansowej i dostępności pracowników

Oszczędzisz na koszcie utrzymania wsparcia 24/7/365. Dzięki uwolnieniu czasu pracowników skupisz się na kluczowych obszarach i na rozwoju.

Chcesz przyspieszyć czas odpowiedzi na zgłoszenie?