Społeczna odpowiedzialność biznesu

Szlachetna Paczka

Od 2014 roku nasza firma bierze udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, którzy wspólnie organizują zbiórkę pieniędzy i dóbr materialnych, możemy pomagać potrzebującym rodzinom.

Zebrane podczas dwóch edycji pieniądze zostały w całości przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy co pozwoliło w 100% zaspokoić potrzeby rodzin przez nas wybranych. W ramach podziękowania, firma otrzymała od organizatorów certyfikaty potwierdzające udział Exorigo-Upos w akcji.