Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

TOP 10 technologicznych trendów na 2023 rok według Gartnera

Czytaj dalej
TOP 10 technologicznych trendów na 2023 rok według Gartnera

Według danych analityczno-badawczej firmy Gartner, 94% prezesów chce utrzymać lub jeszcze przyspieszyć tempo transformacji cyfrowej, „narzucone” przez pandemię. Z pewnością musi mieć na to wpływ fakt, że technologie walnie przyczyniają się do osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych. Które z tych rozwiązań będą jednak kluczowe? Na jakie powinno się postawić w szczególności? Odpowiedzi na te pytania przynosi raport Gartnera, przedstawiający najważniejsze trendy technologiczne na 2023 rok.

1. Cyfrowy system immunologiczny (digital immune system)

Cyfrowy system immunologiczny łączy razem praktyki i technologie, takie jak np. testy wspomagane przez sztuczną inteligencję czy bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w celu zwiększenia elastyczności działań firmy oraz jej odporności na potencjalne kryzysy. Jak podaje Gartner – organizacje, które zainwestują w budowanie cyfrowego systemu odporności zwiększą w znaczącym stopniu poziom satysfakcji klientów, dzięki zmniejszeniu ryzyka przestojów w funkcjonowaniu biznesu.

2. Obserwowalność stosowana

Obserwowalność określa stopień, w jakim na podstawie odczytu sygnałów zewnętrznych można zrozumieć wewnętrzny stan lub kondycję złożonego systemu. Stosowanie obserwowalności umożliwia szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje i tym samym ułatwia proaktywne planowanie decyzji biznesowych. Przedsiębiorstwa, które zaczną stosować obserwowalność, skrócą czas podejmowania decyzji w procesach biznesowych (lub procesach IT), a tym samym zapewnią sobie przewagę konkurencyjną.

3. Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji (AI TRiSM)

Sztuczna inteligencja (AI) wymaga nowych form zarządzania jej zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem – konwencjonalne rozwiązania tego nie zapewnią. AI TRiSM wspiera zarządzanie modelami AI, ich wiarygodność, uczciwość, niezawodność, bezpieczeństwo i skuteczność. Organizacje, które zapewnią przejrzystość oraz bezpieczeństwo AI, osiągną poprawę wyników w zakresie adopcji sztucznej inteligencji, zrealizowanych celów biznesowych oraz adaptacji użytkowników (określa ona jak szybko użytkownicy przyswajają innowacje).

4. Branżowe platformy chmurowe

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z platform chmurowych do tworzenia unikalnych i wyróżniających się biznesowych przedsięwzięć cyfrowych. Zapewni to szybkie i sprawne wprowadzenie takiego rozwiązania na rynek. Branżowe platformy chmurowe umożliwiają przejście od rozwiązań ogólnych do platform dopasowanych do specyfiki danej branży. Według Gartnera, do 2027 roku ponad 50%

przedsiębiorstw będzie korzystać z branżowych rozwiązań chmurowych, aby przyspieszyć rozwój swojego biznesu.

5. Platformy inżynieryjne (platform engineering)

Firmy myślące przyszłościowo zaczęły budować platformy operacyjne, które znajdują się pomiędzy użytkownikiem a usługami, na których się opierają (ang. backing services – usługi, na których aplikacja opiera swoją funkcjonalność). Platformy inżynieryjne optymalizują doświadczenia programistów w firmie i wpływają na przyspieszenie cyfrowego rozwoju przedsiębiorstwa. Ogromna liczba podmiotów zajmujących się inżynierią oprogramowania utworzy zespoły platformowe funkcjonujące jako wewnętrzni dostawcy usług wielokrotnego użytku, komponentów czy narzędzi.

6. Integracja technologii bezprzewodowych (wireless-value realization)

Integracja wielu technologii bezprzewodowych, jak np. Wi-Fi i 5G, zapewni niezawodne i skalowalne rozwiązania technologiczne, które przyczynią się do zmniejszenia wydatków firmy. Sieci wyjdą poza standardową funkcję łączności i staną się czynnikiem bezpośrednio wpływającym na wartość biznesową przedsiębiorstwa. Innymi słowy, bezprzewodowe technologie przeniosą się z ze sfery komunikacyjnej na szerszą platformę innowacji cyfrowych.

7. Superaplikacje

Superaplikacja to inaczej platforma dostarczająca użytkownikom spójne i spersonalizowane aplikacje oraz usługi. Użytkownicy będą mogli aktywować swój własny zestaw aplikacji, zapewniający im w pigułce wysoce spersonalizowane i kontekstowe doświadczenie cyfrowe. Do 2027 roku ponad 50% światowej populacji ma codziennie korzystać z wielu superaplikacji.

8. Adaptacyjna sztuczna inteligencja

Adaptacyjne systemy AI, dzięki uczeniu się wzorców zachowań pochodzących od doświadczeń ludzi oraz maszyn, umożliwiają zmianę zachowania modelu – po to, aby szybciej dostosować się do zmieniających się warunków otoczenia. Rozwiązania AI wykorzystują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i umiejętności oraz dostosowywać cele.

9. Metaverse

Technologia Metaverse pozwala ludziom replikować lub też rozszerzać ich fizyczne aktywności. Może to nastąpić poprzez przeniesienie działań do wirtualnej rzeczywistości czy też poprzez przekształcanie świata rzeczywistego. Organizacje poprzez wirtualne przestrzenie robocze i wykorzystywanie wewnętrznych doświadczeń metawersyjnych, zwanych intraverses, opracowują sposoby, aby zapewnić lepsze zaangażowanie i współpracę pracowników.

10. Zrównoważony rozwój

Zrównoważona technologia to ramy rozwiązań cyfrowych, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia dobrych wyników ESG (czyli raportowania działań firmy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego). Inwestycje w zrównoważoną technologię mają także potencjał, aby zwiększyć operacyjną „odporność” oraz wyniki finansowe, jednocześnie zapewniając przedsiębiorstwu nowe możliwości rozwoju.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.