Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Drukarki fiskalne a obowiązkowa integracja terminala z kasą od 1 lipca 2022 roku

Czytaj dalej
Drukarki fiskalne a obowiązkowa integracja terminala z kasą od 1 lipca 2022 roku

Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online ma zacząć obowiązywać od lipca 2022 roku. Analiza obowiązujących przepisów, dotyczących kas rejestrujących, prowadzi do wniosku, że wymóg zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym nie obejmuje użytkowników drukarek fiskalnych. Informacje na temat znajdują się w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących z dnia 12 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1759) w § 4 i § 44.

Obowiązek integracji terminala płatniczego dla kas online

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z kas fiskalnych online i przyjmują od klientów płatności kartą, będą podlegali nowemu obowiązkowi integracji kas z terminalami. Nie będzie on dotyczył użytkowników kas fiskalnych offline, ze względu na to, że nie łączą się one z bazą administracji skarbowej. Druga grupa wyłączona z tego obowiązku to firmy, które korzystają z systemów POS, do których podłączone są drukarki fiskalne. 

Podsumowując z trzech typów urządzeń: kasy online, kasy offline i drukarki fiskalne, aktualnie obowiązek integracji z terminalami obejmuje tylko pierwsze z nich, pozostałe dwa już nie.

Wymóg integracji nie obejmuje drukarek fiskalnych

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późniejszymi zmianami): Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Jednocześnie, w przypadku niezapewnienia współpracy kasy rejestrującej działającej w trybie online z terminalem płatniczym, na danego przedsiębiorcę  będzie można nałożyć karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł (art. 111 ust. 6kb ustawy o podatku od towarów i usług).

Analiza obowiązujących przepisów dotyczących kas rejestrujących, prowadzi do wniosku, że wymóg, o którym mowa w art. 19a ust. 3 Prawa przedsiębiorców, nie będzie dotyczył firm korzystających z drukarek fiskalnych.

Drukarki fiskalne różnią się konstrukcją od kas autonomicznych

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych  dla kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1759): Kasy, ze względu na konstrukcję, dzieli się na następujące rodzaje: 1) kasy autonomiczne – kasy z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, zwaną dalej „bazą towarową”, z możliwością jej zmiany, niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy; 2) drukarki fiskalne – kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący.

Zgodnie z § 6 punkt 7c Rozporządzenia zapewnienie współpracy kasy z terminalem płatniczym nie dotyczy drukarek fiskalnych, gdyż te są wprost w tym przepisie wyłączone z takiego obowiązku.

Ponadto § 44 ust. 1 Rozporządzenia stanowi, że: Kasa, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, współpracuje z terminalem płatniczym przy użyciu protokołu komunikacyjnego współpracy kasy z terminalem płatniczym…  

Nowy wymóg integracji z terminalem ma więc dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców, którzy stosują kasy online

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą urządzeń dla branży handlowej: drukarek fiskalnych, fakturomatów, infokiosków czy kas samoobsługowych, to zachęcamy do kontaktu.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.