Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Czas i zaangażowanie –podstawy budowania zbiorowego doświadczenia

Czytaj dalej
Czas i zaangażowanie –podstawy budowania zbiorowego doświadczenia

Przybywa retailerów, którzy są świadomi tego, jak istotne znaczenie ma budowanie strategii marketingowych, które są bliskie człowiekowi i jego potrzebom. Jednak wprowadzanie takich kampanii wymaga natychmiastowej reakcji, która pozwoli szybko odpowiedzieć na oczekiwania konsumentom. W dobie Internetu, klienci mają już wykształtowaną świadomość obcowania z produktem. Oznacza to, że wiedzą, co chcą nabyć i na jakie aspekty powinni zwracać uwagę.  Doskonale potrafią wyczuć, czy sprzedawca ma dobre intencje i jakie jest jego zaangażowanie. Właśnie ten czynnik potrafi wpłynąć na to, że konsumenci zdecydują się na korzystanie z oferty.

Tu i teraz

Retailerzy deklarują świadomość znaczenia czasu, jako kluczowego czynnika w budowaniu relacji z klientem. Paradoksalnie, jednym z największych problemów z budowaniem aktualnej oferty jest brak integracji danych w czasie. Badania dotyczące tej kwestii zostały przeprowadzone, a następnie dostarczone przez kierownika marketingu Symphony RetailAI. Wynika z nich, że dotyczy ona ponad 42 proc. przedsiębiorstw, które dostrzegają ten problem w swoich strukturach wielokanałowych. Co więcej, brak skutecznych rozwiązań w tym zakresie uniemożliwia dokonanie realnej oceny ROI przedsiębiorstwa. Wynika to z deklaracji 37 procent badanych instytucji, co wskazuje na realny problem, który może dotyczyć różnych branż.

Integracja danych powinna odbywać się w czasie rzeczywistym, co wbrew niepokojącym statystykom, jest osiągalne. Podstawą do osiągnięcia tego celu, jest zbieranie danych ze wszystkich tak zwanych punktów krytycznych, które odpowiadają za procesy biznesowe w firmie. Przedsiębiorcy bardzo często popełniają podstawowy błąd, bardzo powszechny przy analizowaniu takich informacji. Biorą pod uwagę tylko zyski pochodzące ze sklepu internetowego, chociaż firma działa też offline. Niekiedy brane są pod uwagę tylko zyski ze sprzedaży stacjonarnej.

Niezależne od tego, który kanał sprzedaży przynosi większe korzyści, wszystkie zmienne muszą być uwzględnione. To oczywiste podstawy, które z niewiadomych przyczyn są często pomijane. Niezbędne dla oceny sprzedaży w czasie rzeczywistym jest podejście kompleksowe, które daje pełen obraz zysków i strat. Pozwoli to nie tylko ocenić ROI, ale też poczynić dalsze kroki marketingowe.

Marketing oparty na zaangażowaniu

Proces sprzedaż-zakup odbywa się w czasie rzeczywistym, jednak działania wpływające na jego skuteczność muszą mieć charakter ciągły. Pozyskiwane różnymi kanałami dane pozwalają na stworzenie kampanii marketingowej, która osiągnie oczekiwane skutki. Nawet 88 procent sprzedawców deklaruje, że dociera do klienta z wykorzystaniem różnych metod nawiązania kontaktu. Żeby było to w pełni skuteczne, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich strategii. Eksperci Symphony RetailAI na bieżąco monitorują zmiany, jakie zachodzą w różnych sektorach, dzięki czemu dochodzą do interesujących wniosków.

Sprzedawca, który chce nawiązać dobre i długotrwałe relacje z klientem, musi najpierw okazać zainteresowanie. Może to zrobić poprzez zaproponowanie atrakcyjnych promocji, albo programu lojalnościowego, który sprawi, że już na samym początku podróży konsumenckiej, klient utożsami się z marką. Warto od samego początku pracować nad optymalizacją ceny pamiętając jednocześnie o tym, żeby nie zaniedbać kupującego.

Klient, który zostanie zachęcony do oferty, sam zacznie okazywać zaangażowanie. Skoro jest zadowolony z tego, co sprzedawca ma do zaproponowania i nadal ciekawią go kolejne produkty, nie ma powodu do tego, aby szukać podobnych produktów. Przyzwyczajenie jest drugą naturą, ale w przypadku sprawnie funkcjonujących relacji sprzedawcy i klienta, nie ma w tym negatywnego wydźwięku.  

Doświadczenie zbiorowe

Co sprawia, że w dziedzinie sprzedaży powstają doświadczenia zbiorowe? Jak już zostało wspomniane, duże znaczenie ma tu docieranie do klientów wieloma kanałami. Badaniami z zakresu tej problematyki poświęcili się amerykańscy detaliści.  Według ich obserwacji, nawet 9 na 10 sprzedawców jest zainteresowanych taką strategią.

Jakie są tego efekty? Zdaniem specjalistów, pozwala to na tworzenie kampanii marketingowych nastawionych na dotarcie do określonej grupy odbiorców poprzez profilowanie oferty. Pozyskiwane różnymi drogami dane pozwalają na określenie, kto w określonym czasie potencjalnie będzie zainteresowany promowanym towarem.

Produkt indywidualny wcale nie musi być skierowany do jednostkowego klienta. Chodzi tu o wyprofilowanie grupy osób, których łączą podobne zainteresowania, odczucia i emocje. Punkty wspólne pozwalają na generowanie doświadczeń, które integrują grupy adresatów.

Dopiero zestawienie wspomnianych czynników pozwala na dostosowanie się do realiów wynikających ze specyfiki branży retail. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu spersonalizowanego marketingu, który stawia klienta w centrum uwagi. Towarzyszy temu wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz przemyślane łączenie sprzedaży online i offline.  Wszystko to jest osiągalne dla retailerów, którzy potrafią zarządzać swoim czasem i odpowiednio angażować się w kolejne cele.

Więcej informacji o tym, wiodący amerykańscy detaliści powiedzieli o swoich spersonalizowanych strategiach marketingowych znajdziesz w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Symphony RetailAI.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.