Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Analityka biznesowa to as w rękawie firmy

Czytaj dalej
Analityka biznesowa to as w rękawie firmy

W dobie społeczeństwa informacyjnego i postępującej digitalizacji, dane pochodzące z firmy i jej otoczenia mają dla przedsiębiorstw bardzo ważne znaczenie. Wiedza uzyskiwana za ich pomocą jest kluczem do odniesienia sukcesu. Współpracując z wiodącymi na polskim rynku sieciami handlowymi doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Gromadzenie i efektywne przetwarzanie danych, w szczególności obecnie, gdy napływają do nas „ze wszystkich stron”, wymaga jednak odpowiedniego know-how oraz narzędzi, które usprawnią ten proces. Wśród tych ostatnich szczególną rolę odgrywają zaawansowane systemy analityki biznesowej, popularnie określane mianem systemów Business Intelligence (BI).

Analitykę biznesową od zwykłego gromadzenia danych wyróżnia:

  • kompleksowość – dane pozyskiwane są z wielu źródeł,
  • a także wspomniana już wcześniej wysoka jakość i sposób ich przetwarzania.

Wykorzystanie rozwiązań BI w codziennej organizacji przedsiębiorstwa to nie tylko szybki dostęp do informacji, ale również zredukowanie liczby osób uczestniczących w analizie danych. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu, po implementacji oprogramowania analityki biznesowej, tworzyć raporty i analizy jest w stanie nawet jedna osoba, bez konieczności angażowania działu IT czy deweloperów.

Obecne trendy w BI

Analityka biznesowa jest bardzo ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, zobaczmy więc jakie trendy w tym obszarze wymienia się jako najistotniejsze w 2021 roku:

Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Wraz ze wzrostem znaczenia informacji w procesie decyzyjnym, wyrażonego wartością posiadanych danych, rośnie zagrożenie atakami nakierowanymi na ich wyłudzenie, czy też zniszczenie. Gromadzenie i przechowywanie danych to duża odpowiedzialność, tym większa dla krajów Unii Europejskiej, po wdrożeniu Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). Przedsiębiorstwa zmuszone są więc do stosowania rygorystycznych środków bezpieczeństwa w tym zakresie.

Dane i analityka w czasie rzeczywistym

Dane zbierane i przetwarzane w czasie rzeczywistym stają się kluczowe w wielu elementach procesu decyzyjnego, w szczególności w momentach kryzysowych, dając możliwość lepszego reagowania.

Rozszerzona analityka

Pojawienie się analityki rozszerzonej to jeden z wiodących trendów. W celu usprawnienia analizy danych oraz ich udostępniania wykorzystuje się zautomatyzowane algorytmy, w tym przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe (ML). Algorytmy te przetwarzają dane i wychwytują wszelkie dające się wykorzystać informacje, trendy i prawidłowości.

Narzędzia analityki predykcyjnej

Analityka predykcyjna to prognozowanie przyszłych trendów. Zaawansowane analizy wykorzystują algorytmy matematyczne i statystyczne do rozpoznawania wzorców, a także przewidywania wyników i prawdopodobieństwa ich zajścia (np. prawdopodobieństwa utracenia klienta). Predykcyjne modele biznesowe w firmach, poszukują najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji.

Lepsza jakość danych

Niespójne i niedokładne dane są jednym z największych zagrożeń dla analityki biznesowej. Niska ich jakość skutkuje powolnym procesem wyszukiwania informacji i niekompletną analizą. Problem ten ma zostać rozwiązany w bardziej kompleksowy sposób. Tzw. czyszczenie danych (ang. data scrubbing) w celu poprawy ich jakości, jest czasochłonną czynnością, wzrośnie więc jego automatyzacja przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Dostępność danych

Dzięki analityce biznesowej dane staną się o wiele łatwiej dostępne dla osób spoza obszaru technologii i nauki. Będą przechowywane w systemach, do których łatwo dostać się za pomocą różnych narzędzi. Pozwoli to firmom na większe możliwości operacyjne i podparcie podejmowanych decyzji istniejącymi danymi.

Exorigo-Upos w obszarze analityki biznesowej

W Exorigo-Upos wdrażamy dedykowane rozwiązania Business Intelligence dla branży retail w oparciu o własny model oraz takie narzędzia analityki biznesowej jak: Oracle OBIEE, BI Tableau, PowerBI, SpagoBI, i wiele innych. W tym:

  • projektujemy i tworzymy modele danych (warstwa semantyczna);
  • projektujemy modele bezpieczeństwa i dostępu do danych;
  • projektujemy i budujemy raporty analityczne;
  • budujemy funkcjonalne rozszerzenia.

Oferujemy również pełen zakres usług w kontekście projektowania, wdrażania i utrzymania hurtowni danych (które integrują informacje z różnych systemów, pozwalając na jak najefektywniejszą analizę zawartości).

Naszą siłą jest know-how wyniesiony z kompleksowych wdrożeń produktów dla branży retail i nie tylko. Oprócz wielu udanych wdrożeń systemów Business Intelligence i hurtowni danych możemy pochwalić się zakończoną sukcesem, realizacją unikatowego projektu wdrożenia platformy analityczno- raportowej dla wiodącej sieci handlowej. Rozwiązanie to opiera się na integracji narzędzia Oracle OBIEE, jako front-end, z platformą IBM Pure Data Analytics (IBM Netezza), jako back-end, w dużym stopniu wpływając na podejmowanie istotnych decyzji w przedsiębiorstwie.

Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami Business Intelligence zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.