Services & Outsourcing

Niezależnie od tego, czy są to komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia przenośne lub drukarki - zarządzamy informacjami IT.
Sprzedawcy detaliczni koncentrują się na swojej podstawowej kompetencji, natomiast wszystkie pozostałe działania są coraz częściej zlecane na zewnątrz. Pomaga to wzrostowi i optymalizacji sprzedaży minimalnej. W rzeczywistości 65% organizacji, które zleciły utrzymywanie aplikacji planuje zwiększyć ilość pracy na zasadach outsourcingu. Ponad 1/3 usług informatycznych została już zlecona zewnętrznie, a organizacje nadal będą to robić w najbliższej przyszłości. Około 85% firm, które zleciły prace IT, twierdzi, że jest to skuteczne rozwiązanie w ich działalności.

 

 rozwiązania dla ciebie Services & Outsourcing