News

Szukaj

Technologia Just Walk Out jest kluczowa w kontekście bezobsługowych sklepów Amazona – Amazon Go.

Systemy rekomendacyjne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie użytkownik ma styczność z ogromnymi katalogami danych.

Aplikacje, które pozwalają stworzyć trójwymiarowy model człowieka, mogą odmienić rynek sprzedaży odzieży online.

Podejście mobile first jest dla UX designerów kluczowe. Projektowanie doświadczeń może jednak kłaść nacisk nie na urządzenia, z których korzysta użytkownik, a na customer journey jako całość. Z czego wynika powyższe podejście i w jakim celu powstało?

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 2(1)  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 25 czerwca 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Grupa-Exorigo-Upos S.A. plan połączenia spółki Grupa-Exorigo-Upos S.A (spółka przejmująca) ze spółką Exorigo-Upos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Grupa Exorigo-Upos S.A. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.