News

Szukaj

30 października w Wilnie otwarty został pierwszy salon obuwniczy Centro na Litwie. Salon Centro pracuje wykorzystując aplikacje Grupy Exorigo-Upos:EuroPOS i Euro Global Stock. Dzięki otwarciu salonu Centro w Wilnie Grupa Exorigo-Upos weszła na kolejny nowy rynek, zyskując cenne doświadczenie m.in. w zakresie nowych rozwiązań fiskalnych oraz nawiązując współpracę serwisową z lokalnym partnerem New Vision Baltija. Otwarcie drugiego salonu Centro na Litwie planowane jest na połowę listopada 2012 roku.

Grupa Centrofashion obejmująca swym zasięgiem rynki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Rosja, Ukraina, Polska, Łotwa, Litwa) jest właścicielem marek Centro (moda młodzieżowa typu Fast-fashion) oraz CentrObuv (moda rodzinna). Z ponad 800 sklepami jest to lider branży obuwniczej w Rosji, szybko także umacnia swoją pozycję na rynku polskim, planując prowadzenie sieci 100 salonów do końca roku 2013.

W roku 2011 Grupa Centrofashion wkroczyła na rynek polski, wykorzystując system sprzedażowy autorstwa Grupy Exorigo-Upos, w skład którego weszły: aplikacja sprzedażowa EuroPOS, aplikacja magazynowo-zarządzająca Euro Global Stock oraz drukarki fiskalne FP-T88FVA.

Grupa Exorigo-Upos jest także odpowiedzialna za otwarcia i serwis sklepów Centro w Polsce oraz wsparcie serwera centralnego. Obecnie w Polsce działa 56 salonów Centro.

10 sierpnia 2012 roku w Rydze otwarty został pierwszy salon obuwniczy Centro na Łotwie. Tu także zostały wykorzystane rozwiązania Grupy Exorigo-Upos.

Z dniem 1 października 2012 roku zakończył się proces połączenia firm Exorigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą z Upos System sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie jako spółką przejmowaną. Jednocześnie została zarejestrowana zmiana nazwy Exorigo sp. z o.o. jako spółki przejmującej na Exorigo-Upos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W skład Zarządu Exorigo-Upos sp. z o.o. wchodzą: Paweł Dudziuk – Prezes Zarządu, Tomasz Fadrowski – Wiceprezes Zarządu, Magdalena McLean – Członek Zarządu, Mirosław Bartoszek – Członek Zarządu, Marcin Fadrowski – Członek Zarządu.

Exorigo-Upos sp. z o.o. poprzednio funkcjonująca pod nazwą Exorigo sp. z o.o. z dniem 1 października 2012 roku wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Upos System sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.

Właścicielem firmy Exorigo-Upos sp. z o.o. jest powstała w lipcu 2012 roku spółka akcyjna Grupa Exorigo-Upos.

Jak powiedział Prezes Zarządu Exorigo-Upos sp. z o.o. Paweł Dudziuk:

Celem połączenia obu spółek jest zbudowanie w ciągu kilku lat największego na rynku polskim podmiotu posiadającego najszerszą, spójną ofertę produktów i usług dla sektora handlu detalicznego. Poprzez proces połączenia, organizacja zyska możliwość oferowania swoich produktów i usług wszystkim klientom obu łączących się podmiotów.

Tym samym zwiększymy stabilność finansową, zdywersyfikujemy przychody i będziemy dysponowali większym potencjałem niezbędnym do realizacji nowych projektów. Na rynkach zagranicznych będziemy realizować jedną strategię, co w 3-letniej perspektywie umożliwi wyjście na rynek europejski z ofertą podobną, jak na rynku polskim. Poprzez jednolitą strategię sprzedaży, wspólne portfolio produktów oraz politykę finansową spodziewamy się dużych korzyści w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym firmą.

Pamiętając o ogromnym dorobku obu podmiotów, Zarząd zobowiązuje się wobec klientów, pracowników, współpracowników i kontrahentów do wykorzystywania najlepszych praktyk, doświadczeń i standardów wypracowanych w poszczególnych spółkach.

30 sierpnia 2012 w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" S.A. w Warszawie odbyła się Konferencja "Facility Management", której złotym sponsorem była Grupa Exorigo-Upos.

W czasie konferencji można było zapoznać się z oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą firmy ARCHIBUS Inc., której Grupa Exorigo-Upos jest jedynym partnerem w Polsce. W czasie konferencji można było spotkać przedstawicieli Grupy Exorigo-Upos: Krzysztof Kozdra i Katarzyna Ryniewicz.

Grupa Exorigo-Upos wspomoże Dozamel w zarządzaniu nieruchomościami.Trwa realizacja podpisanej w maju tego roku umowy na wdrożenie w Dozamel Sp. z o.o. systemu ARCHIBUS. Wdrożenie będzie trwało 15 miesięcy.

Działalność spółki DOZAMEL Sp. z o.o. koncentruje się przede wszystkim na kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Grupa Exorigo-Upos jest w Polsce autoryzowanym partnerem biznesowym Archibus Inc.

ARCHIBUS to system wspierający zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą, który daje możliwość obsługiwania wszystkich aspektów związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami własnymi, dzierżawionymi i przeznaczonymi pod wynajem. Systematyzuje informacje o wszystkich nieruchomościach, budynkach, lokalach i umowach najmu wraz z ewidencją dokumentów w przejrzystej hierarchicznej strukturze.

ARCHIBUS wspiera zarówno procesy Facility Management, jak i Property management w zakresie obsługi nieruchomości, umów najmu, analizy przychodów i kosztów, zarządzania projektami, obsługi technicznej, przeglądów okresowych i service desku, jak i procesy związane z obsługą powierzchni biurowych, produkcyjnych czy przemysłowych w połączeniu z pracownikami, urządzeniami, wyposażeniem i instalacjami.

Grupa Exorigo-Upos oprócz usług wdrożeniowych oferuje również szkolenia, konsultacje oraz asystę techniczną .

Jak powiedział Paweł Kowalczewski, prezes Dozamel Sp. z o.o. :

Wdrażany przez Grupę Exorigo-Upos ARCHIBUS ułatwi nam zarządzanie Wrocławskim Parkiem Przemysłowym. Na obszarze 163 hektarów prowadzi działalność ponad 250 przedsiębiorstw z blisko 60 różnych branż. Zlokalizowana jest tu zorganizowana infrastruktura przemysłowa – hale produkcyjne, magazyny, biura, drogi wewnętrzne, sieć i bocznica kolejowa oraz tereny do wynajmu i na sprzedaż. Obszar ten posiada złożoną strukturę własności – właścicielami terenów, nieruchomości i dróg jest ok. 70 różnych podmiotów.

ARCHIBUS jest liderem na światowym rynku oprogramowania wspierającego zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą. Wśród klientów ARCHIBUS Inc znajdują klienci z różnych branż -zarówno korporacje, centra handlowe, administracja publiczna jak i administratorzy pojedynczych budynków.

Klientami ARCHIBUS Inc na świecie są między innymi: Procter&Gamble, General Motors, Coca Cola, IBM, Hewlett Packard, CitiGroup, Siemens, Bank of England, Merck czy American Express i wiele innych.

Klienci w Polsce to między innymi: Mayland (z Grupy Cassino), LC Corp, Centrum Development & Investments, EFL Service, Echo Investment, BRE Bank, ING.

Konferencja Optymalne zarządzanie efektywnością odbyła się 25 kwietnia 2012 roku. Była to okazja do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami finansowymi i kontrolerami w spółkach, którzy już pracują lub rozważają pracę z rozwiązaniami Oracle Corporate Performance Management. Służą one do optymalnego zarządzania efektywnością w organizacji m.in. przy wsparciu procesów raportowania zarządczego, konsolidacji finansowej, planowania i budżetowania.

Swoją ofertę w zakresie wdrożeń Hyperion zaprezentowały również firmy partnerskie Oracle, w tym Grupa Exorigo-Upos.

Nagrodę „Klient Roku Oracle Hyperion 2012" otrzymała Grupa Polpharma za wdrożenie systemu do konsolidacji finansowej HFM przez zespół MDDP i Exorigo.

W czasie konferencji eksperci Oracle i zaproszeni goście przedstawili m.in. wyniki badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych i kontrolingu. Badanie dotyczy metod zarządzania efektywnością w strategicznych obszarach przedsiębiorstwa, zarządzania poprzez cele i wskaźniki, a także sposobów pozyskiwania informacji oraz zapewniania jakości przetwarzanych i publikowanych danych.

Gościem specjalnym konferencji był językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, który z właściwą sobie swadą i dowcipem opowiedział o sztuce komunikowania się i różnych aspektach obecności tego zjawiska w naszym języku.