News

Szukaj

Już po raz siódmy Grupa Exorigo-Upos została pozytywnie oceniona podczas zewnętrznego audytu zleconego przez firmę Cisco Systems. Certyfikat Silver Certified Partner potwierdza utrzymanie wysokich standardów w obszarach takich jak:

  1. rozwój oraz podniesienie konkurencyjności na rynku technologii sieciowych;
  2. sondaż dotyczący satysfakcji wśród Klientów usług sieciowych;
  3. projektowanie;
  4. certyfikaty, kompetencje, kadra;
  5. szkolenia dla Klientów oraz organizacja wydarzeń marketingowych;
  6. kierowanie projektami;
  7. obsługa posprzedażowa - utrzymanie sieci;
  8. procedury wewnętrzne.

Drugi salon obuwniczy Centro na Łotwie został uruchomiony w Rydze. Salon Centro pracuje wykorzystując aplikacje Grupy Exorigo-Upos: EuroPOS i Euro Global Stock. Pierwszy salon Centro na Łotwie został uruchomiony w Rydze 10 sierpnia 2012 roku, a pierwszy salon Centro na Litwie został uruchomiony 30 października w Wilnie.

Grupa Centrofashion obejmująca swym zasięgiem rynki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Rosja, Ukraina, Polska, Łotwa, Litwa) jest właścicielem marek Centro (moda młodzieżowa typu Fast-fashion) oraz CentrObuv (moda rodzinna). Z ponad 800 sklepami jest to lider branży obuwniczej w Rosji, szybko także umacnia swoją pozycję na rynku polskim, planując prowadzenie sieci 100 salonów do końca roku 2013.

W roku 2011 Grupa Centrofashion wkroczyła na rynek polski, wykorzystując system sprzedażowy autorstwa Grupy Exorigo-Upos, w skład którego weszły: aplikacja sprzedażowa EuroPOS, aplikacja magazynowo-zarządzająca Euro Global Stock oraz drukarki fiskalne FP-T88FVA.

Grupa Exorigo-Upos jest także odpowiedzialna za otwarcia i serwis sklepów Centro w Polsce oraz wsparcie serwera centralnego. Obecnie w Polsce działa 60 salonów Centro.

Grupa Exorigo-Upos uzyskała tytuł Cisco Advanced Unified Computing Technology Specialization. Tytuł ten potwierdza posiadane przez zespół specjalistów inżynierów Grupy Exorigo-Upos kompetencje w obszarze zaawansowanych systemów serwerowych Cisco, zarówno tych o budowie stelażowej (rack), jak i kasetowej (blade).

30 października w Wilnie otwarty został pierwszy salon obuwniczy Centro na Litwie. Salon Centro pracuje wykorzystując aplikacje Grupy Exorigo-Upos:EuroPOS i Euro Global Stock. Dzięki otwarciu salonu Centro w Wilnie Grupa Exorigo-Upos weszła na kolejny nowy rynek, zyskując cenne doświadczenie m.in. w zakresie nowych rozwiązań fiskalnych oraz nawiązując współpracę serwisową z lokalnym partnerem New Vision Baltija. Otwarcie drugiego salonu Centro na Litwie planowane jest na połowę listopada 2012 roku.

Grupa Centrofashion obejmująca swym zasięgiem rynki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Rosja, Ukraina, Polska, Łotwa, Litwa) jest właścicielem marek Centro (moda młodzieżowa typu Fast-fashion) oraz CentrObuv (moda rodzinna). Z ponad 800 sklepami jest to lider branży obuwniczej w Rosji, szybko także umacnia swoją pozycję na rynku polskim, planując prowadzenie sieci 100 salonów do końca roku 2013.

W roku 2011 Grupa Centrofashion wkroczyła na rynek polski, wykorzystując system sprzedażowy autorstwa Grupy Exorigo-Upos, w skład którego weszły: aplikacja sprzedażowa EuroPOS, aplikacja magazynowo-zarządzająca Euro Global Stock oraz drukarki fiskalne FP-T88FVA.

Grupa Exorigo-Upos jest także odpowiedzialna za otwarcia i serwis sklepów Centro w Polsce oraz wsparcie serwera centralnego. Obecnie w Polsce działa 56 salonów Centro.

10 sierpnia 2012 roku w Rydze otwarty został pierwszy salon obuwniczy Centro na Łotwie. Tu także zostały wykorzystane rozwiązania Grupy Exorigo-Upos.

Z dniem 1 października 2012 roku zakończył się proces połączenia firm Exorigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą z Upos System sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie jako spółką przejmowaną. Jednocześnie została zarejestrowana zmiana nazwy Exorigo sp. z o.o. jako spółki przejmującej na Exorigo-Upos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W skład Zarządu Exorigo-Upos sp. z o.o. wchodzą: Paweł Dudziuk – Prezes Zarządu, Tomasz Fadrowski – Wiceprezes Zarządu, Magdalena McLean – Członek Zarządu, Mirosław Bartoszek – Członek Zarządu, Marcin Fadrowski – Członek Zarządu.

Exorigo-Upos sp. z o.o. poprzednio funkcjonująca pod nazwą Exorigo sp. z o.o. z dniem 1 października 2012 roku wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Upos System sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.

Właścicielem firmy Exorigo-Upos sp. z o.o. jest powstała w lipcu 2012 roku spółka akcyjna Grupa Exorigo-Upos.

Jak powiedział Prezes Zarządu Exorigo-Upos sp. z o.o. Paweł Dudziuk:

Celem połączenia obu spółek jest zbudowanie w ciągu kilku lat największego na rynku polskim podmiotu posiadającego najszerszą, spójną ofertę produktów i usług dla sektora handlu detalicznego. Poprzez proces połączenia, organizacja zyska możliwość oferowania swoich produktów i usług wszystkim klientom obu łączących się podmiotów.

Tym samym zwiększymy stabilność finansową, zdywersyfikujemy przychody i będziemy dysponowali większym potencjałem niezbędnym do realizacji nowych projektów. Na rynkach zagranicznych będziemy realizować jedną strategię, co w 3-letniej perspektywie umożliwi wyjście na rynek europejski z ofertą podobną, jak na rynku polskim. Poprzez jednolitą strategię sprzedaży, wspólne portfolio produktów oraz politykę finansową spodziewamy się dużych korzyści w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym firmą.

Pamiętając o ogromnym dorobku obu podmiotów, Zarząd zobowiązuje się wobec klientów, pracowników, współpracowników i kontrahentów do wykorzystywania najlepszych praktyk, doświadczeń i standardów wypracowanych w poszczególnych spółkach.