News

Szukaj

Pierwsze urządzenia do samodzielnego wystawiania faktur VAT - fakturomaty Grupa Exorigo-Upos uruchomiła w lubelskiej Castoramie 26 września 2012. Aktualnie przeprowadzamy instalację fakturomatów w kilkudziesięciu kolejnych obiektach należących do sieci Castorama.

Fakturomaty zostały wdrożone w sieci Castorama w celu przyspieszenia obsługi administracyjnej klienta. Intuicyjne oprogramowanie i prosta obsługa pozwala w szybki i bezpieczny sposób na wystawienie faktury do dowolnych pozycji paragonu.

Exorigo-Upos jest dostawcą fakturomatów oraz producentem aplikacji pozwalającej na samodzielne wystawianie faktur do paragonów. Aplikacja wykorzystywana na urządzeniu zintegrowana jest z systemem kasowym w taki sposób, że fakturomat stanowi nierozerwalny element całego systemu kasowego.

28.05.2013 r. Grupa Exorigo-Upos S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Spółka planuje prywatną sprzedaż 136.000 akcji założycielskich serii B. Wartość wprowadzanych akcji to 7.483.395 złotych.

Zobacz relację z debiutu giełdowego.

Grupa Exorigo-Upos, jako partner Microsoft uzyskała potwierdzenie kompetencji w dwóch obszarach: Gold Volume Licensing i Gold Server Platform.

Kompetencje Gold to potwierdzenie najlepszej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań firmy Microsoft. Kompetencja Gold świadczy o pełnym zaangażowaniu w konkretny obszar rozwiązań biznesowych. Partnerzy z tą kompetencją należą do zaledwie 1 procenta partnerów firmy Microsoft na całym świecie, którzy osiągnęli tak wysoki poziom zaawansowania.

W ofercie Grupy Exorigo-Upos pojawiło się nowe rozwiązanie – Electronic Documents Management.

Jest to zintegrowane rozwiązanie z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów w organizacji. Aplikacja EDM składa się z 6 zintegrowanych modułów: eInvoice – moduł służący do procesowania faktur w organizacji, ePurchase – moduł służący do tworzenia i zarządzania zamówieniami, eContract – moduł stanowiący bazę wiedzy o wszelkich umowach i kontraktach organizacji, eExpense – portal służący do samodzielnego rozliczania się z wszelkich kosztów gotówkowych, eHoliday – moduł służący do zarządzania urlopami pracowników/zespołów i eCapex – moduł przeznaczony dla wniosków inwestycyjnych. EDM posiada rozbudowaną funkcjonalność raportowania, co dla kadry zarządzającej stanowi dodatkowe narzędzie kontroli i planowania.

Czytaj więcej: http://www.exorigo-upos.pl/web/guest/electronic-documents-management

W dniach 20-21 marca 2013 roku w Warszawie Robert Szewczyk - dyrektor marketingu Grupy Exorigo-Upos prowadził kongres Poland & CEE Retail Summit.

Jest to najbardziej reprezentatywne spotkanie sektora handlowego w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które w tym roku zgromadziło rekordową liczbę ponad 500 uczestników.

Wśród prelegentów i uczestników Kongresu znaleźli się między innymi Profesorowie Witold Orłowski i Dariusz Rosati, prezesi i członkowie zarządów takich firm jak Eurocash, Jeronimo Martins Polska, Makro Cash & Carry, Carrefour, Procter & Gamble, Unilever oraz organizacji: POHiD i PIH.

http://www.retail-conferences.com/program