FinTech

Możliwości, które dają nowe technologie oraz znajomość mechanizmów finansowo-bankowych pozwalają nam tworzyć rozwiązania odpowiadające dzisiejszym potrzebom rynku. Chodzi tu o krótki czas realizacji działań, szybkie dotarcie do klienta, obniżenie kosztów operacyjnych czy automatyzacja procesów.

Tworzymy najróżniejsze rozwiązania technologiczne usprawniające funkcjonowanie branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz sprzedaży detalicznej. Znamy specyfikę biznesową, techniczną oraz wymogi bezpieczeństwa związane z obrotem bezgotówkowym. W realizowanych projektach stawiamy nacisk na bezpieczeństwo transakcji płatniczych i bezpieczeństwo informacji.

Nasza oferta skierowana jest do firm i instytucji z sektora bankowego, ubezpieczeniowego jak również firmy z sektora sprzedaży detalicznej.

Oferta

Realizujemy projekty z dziedziny Rozwoju Systemów Płatniczych oraz usług skoncentrowanych na bezpieczeństwie płatności i bezpieczeństwie informacji.

Tworzymy i projektujemy rozwiązania odpowiadające wymaganiom danego projektu takie jak platformy, aplikacje czy narzędzia.

Nasza oferta to:

  • Rozwój Aplikacji Płatniczych
  • Nadzór nad projektami rozwojowymi Aplikacji i Systemów Płatniczych
  • Projektowanie Bezpiecznych Wdrożeń Aplikacji i Systemów Płatniczych
  • Doradztwo w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami PCI / PA-DSS
  • Projekty związane z bezpieczeństwem systemów transakcyjnych i systemów IT
  • Usługi dla kart kredytowych i płatniczych
  • Realizacja projektów umożliwiających zarządzanie portfelem funduszy inwestycyjnych
  • Tworzenie narzędzi, aplikacji i rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klienta

Certyfikaty

PCI DSS

Posiadamy certyfikat zgodności z normą PCI DSS. Jest to norma bezpieczeństwa, która powstała, aby zapewnić wysoki i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach, w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych.

ISO 27001

Posiadamy również certyfikat zgodności z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikat uzyskany od niezależnej jednostki certyfikacyjnej potwierdza, że nasza firma zarządza wszystkimi aspektami bezpieczeństwa informacji zgodnie z najlepszymi standardami i praktykami z tego zakresu.