Contact Form

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Exorigo-Upos S.A. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216709., NIP: 9281838767, REGON: 971302261. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@exorigo-upos.pl, telefonicznie pod numerem 605 530 279 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub korespondencyjnie na adres ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do momentu ustania przydatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
Invalid Input

Grupa Exorigo-Upos S.A.

NIP: 5252535950, Regon: 146251737, KRS:0000428347, Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 73.800 000 zł

Exorigo-Upos sp. z o.o.

NIP: 9281838767, Regon: 971302261, KRS:0000216709, Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 17 729 405,68 zł

Warszawa Biuro
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

+48 22 12 20 400

Fax: +48 22 12 20 499

Drukuj
Magazyn Warszawa - nowa lokalizacja
ul. Kolejowa 21,
01-217 Warszawa

 

 

Drukuj
Biuro w Gliwicach
ul. Bojkowska 35, Budynek 2
44-100 Gliwice

+48 32 33 88 200

Fax: +48 32 33 88 211

Drukuj
MAGAZYN GLIWICE ‘Centrum Logistyczno-Produkcyjne’
ul. Bojkowska 61, hala Panattoni,
44-141 Gliwice

 

 

Drukuj
Oddział Białystok
ul. Legionowa 9/1 lok. 131
15-281 Białystok
Drukuj
Oddział Kraków
ul. Garczyńskiego 5/1
31-524 Kraków
Drukuj
Oddział Poznań
ul. Miętowa 23/1
62-064 Plewiska
Drukuj
Oddział Wrocław
ul. Nabycińska 19
53-677 Wrocław
Drukuj
Oddział Gdynia
ul. Śląska 35/37, lok. A401
81-310 Gdynia
Drukuj
 
Exorigo-Upos Sp. z o.o.
organizační složka
Hrabinská 498/19
737 01 Český Těšín
Czech Republic

+420 774 090 006

OstravaHotline@exorigo-upos.pl

Drukuj
biuro w Třincu
Nám. Svobody 528
739 61 Třinec
Czech Republic
 

 

Drukuj
UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovakia

+421 949 208 395

slovakia@exorigo-upos.pl

 

Drukuj
Exorigo-Ukraina CO LTD
Simona Petlury 28, biuro 208
01032 Kiev
Ukraina

+38 044 3590032

info.ua@exorigo.com

Drukuj
Exorigo-Upos SRL
B-dul Ion Mihalache nr. 92 bl.44A2, et. 1 sector 1
Bucuresti
Romania

+48 603 111 891

Drukuj