Contact Form

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input
Administratorem Państwa danych osobowych jest Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewicka 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym: • drogą elektroniczną: ochronadanych@exorigo-upos.pl lub • korespondencyjnie na adres ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”). Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Exorigo-Upos S.A.

NIP: 5252535950, Regon: 146251737, KRS:0000428347, Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 73.800 000 zł

 

Jestes Partnerem?

Kontakt

Serwis: servicedesk@exorigo-upos.pl

HR: hr@exorigo-upos.pl

Marketing: marketing@exorigo-upos.pl

Sprzedaż: sprzedaż@exorigo-upos.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krzysztof Pawelec: ochronadanych@exorigo-upos.pl Tel: 605 530 279

Warszawa Biuro
ul. Skierniewicka 10A,
01-230 Warszawa

+48 22 12 20 400 
(pon. - pt. w godz. 9:00 - 16:00)

Fax: +48 22 12 20 499

Drukuj
Warszawa Biuro Serwisu
ul. Skierniewicka 10A,
01-230 Warszawa

 

 

Drukuj
 

Biuro w Gliwicach
ul. Bojkowska 35, Budynek 2
44-100 Gliwice

+48 32 33 88 200

Fax: +48 32 33 88 211

Drukuj
Magazyn Gliwice 
ul. Bojkowska 92,
44-141 Gliwice

 

 

Drukuj
Oddział Białystok
ul. Legionowa 9/1 lok. 131
15-281 Białystok
Drukuj
Oddział Kraków
ul. Garczyńskiego 5/1
31-524 Kraków
Drukuj
Oddział Poznań
ul. Miętowa 23/1
62-064 Plewiska
Drukuj
Oddział Wrocław
ul. Nabycińska 19
53-677 Wrocław
Drukuj
 
 
Exorigo-Upos S.A.
organizační složka
Hrabinská 498/19
737 01 Český Těšín
Czech Republic

+420 774 090 006

OstravaHotline@exorigo-upos.pl

Drukuj
biuro w Třincu
Nám. Svobody 528
739 61 Třinec
Czech Republic
 

 

 

Drukuj
UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovakia

+421 949 208 395

slovakia@exorigo-upos.pl

Drukuj
Exorigo-Ukraina CO LTD
Simona Petlury 28, biuro 208
01032 Kiev
Ukraina

+38 044 3590032

info.ua@exorigo.com

Drukuj
Exorigo-Upos SRL
B-dul Ion Mihalache nr. 92 bl.44A2, et. 1 sector 1
Bucuresti
Romania

+48 603 111 891

Drukuj