Organy Spółki

PAWEŁ DUDZIUK
Przewodniczący Rady Nadzorczej Exorigo-Upos S.A.

ANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK
Prezes Zarządu Exorigo-Upos S.A.

MARTIN OXLEY
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.

ANDRZEJ TAJCHERT
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.

MARCIN ZIMNICKI
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.

MAGDALENA McLEAN
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.

GRZEGORZ ROGALIŃSKI
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.