Organy Spółki

MARTIN OXLEY

Prezes Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Martin Oxley jest absolwentem Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem (Master’s MA Hons). Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako Specjalista marketingu międzynarodowego a następnie Dyrektor regionu. Na kolejnych stanowiskach w przedsiębiorstwach dużej skali jako Prezes Zarządu otrzymywał coraz większy zakres odpowiedzialności zawodowej jak również zarządzania operacjami przemysłowymi . Martin jest charyzmatycznym liderem w biznesie. Osiągnął sukces w wielu swoich przedsięwzięciach, w których niezbędna była wizja biznesowa i determinacja w działaniu. Wielokrotnie potrafił wyprowadzić firmy o spadających obrotach i wymagające restrukturyzacji, na ścieżkę stabilnego i silnego wzrostu.

Na wczesnym etapie kariery zawodowej Martin prowadził działania na rynku Wielkiej Brytanii, a później pracując dla przedsiębiorstw międzynarodowych ( tzw. blue chip) o zasięgu regionalnym i globalnym działających na rynkach hi-tech i medycznych – Roche, GSK, Bristol Myers Squibb, Polpharma SA, Pliva Krakow, Sanitas.

Martin ma unikalną umiejętność strategicznej analizy przedsiębiorstwa, wyznaczania celów i sposobów osiągnięcia strategicznego rozwoju. Martin skupia wokół siebie profesjonalistów podobnie jak on skoncentrowanych na celu i sukcesie przedsięwzięcia.

Martin jest laureatem wielu nagród za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju biznesu i sukcesu firm, którymi zarządzał i które rozwijał. Był nominowany do rad doradczych wielu organizacji pozarządowych w tym organizacji wsparcia biznesu i rozwoju młodych przedsiębiorców.

 

ANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK

Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994 r.). Uzyskał tytuł magistra prawa. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1999 r. – obecnie). Absolwent podyplomowych studiów prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2013 r.).

Świadczył i świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego i procesowego, w tym własności intelektualnej oraz prawa pracy, zarówno w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego jak i były wspólnik w dwóch kancelariach radców prawnych w Warszawie. Ponadto pełni funkcję w organach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym spółek publicznych), organach zarządczych oraz jako likwidator. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Warszawie kadencji 2010-2013.

EWA PODGÓRSKA

Członek Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Radca prawny, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 związana z grupą kapitałową Eastbridge. Obecnie, członek zarządu Eastbridge Sarl oraz jej polskich podmiotów zależnych Domy Towarowe „Centrum” SA oraz Centrum Development and Investments Sp. z o.o.

Poprzednio pracowała jako prawnik w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz asystent w zakładzie prawa państwowego Uniwersytetu Warszawskiego.

ERHARD GASDA

Członek Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Absolwent studiów magisterskich wydziału Geologii Uniwersytetu w Bonn i Kolonii oraz programu Advanced Management Program w IESE Business School. Erhard Gasda pełni funkcję Dyrektora Programu IESE PMD Warsaw w IESE Business School, w latach 2007 – 2015 zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Alliance Media Polska S.A, a w latach 1995 – 2007 był Prezesem Zarządu Fundacji Współpracy Międzynarodowej w Warszawie. Poprzednio był udziałowcem i Dyrektorem ds. Marketingu w spółce Wołowski & Partners Studio, pracował również jako doradca inwestycyjny.

PIOTR KARMELITA

Członek Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 r.). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

MARCIN SADLEJ

Członek Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Marcin Sadlej jest wspólnikiem i jako Partner Zarządzający CC Group kieruje działem Corporate Finance. Jest związany z CC Group od 2007 roku. Odpowiada za rozwój biznesowy w zakresie doradztwa finansowego przy ofertach publicznych oraz transakcji fuzji, przejęć i sprzedaży firm, a także bezpośrednio nadzoruje realizowane projekty.

Marcin Sadlej posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzał kilkudziesięcioma udanymi transakcjami kapitałowymi, w tym blisko 40 procesami pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej oraz wieloma transakcjami fuzji, przejęć i sprzedaży firm.

W latach 2004-2007 zajmował stanowisko dyrektora w dziale doradztwa finansowego banku inwestycyjnego CA IB /grupa UniCredit/, gdzie bezpośrednio kierował projektami kilkunastu ofert publicznych oraz prowadził wszechstronne doradztwo finansowe w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzji i przejęć. W tym okresie CA IB było liderem pod względem wartości zrealizowanych pierwszych ofert publicznych oraz znajdowało się w pierwszej trójce biur maklerskich pod względem liczby przeprowadzonych transakcji podwyższenia kapitału w drodze wtórnej oferty publicznej akcji dla spółek już notowanych.

W latach 1998-2002 był związany z biurem maklerskim CDM Pekao S.A. jako dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz oraz członek zarządu. W tym okresie w ankietach przeprowadzanych przez Gazetę Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitą zespół analityczny CDM Pekao S.A. został kilkukrotnie uznany przez polskich inwestorów finansowych za najlepszy zespół na rynku. Wcześniej nabywał również doświadczenie w Polsce i zagranicą jako analityk finansowy w biurze maklerskim SG Securities Polska S.A., TFI Korona S.A. /obecnie Union Investment TFI S.A./ oraz biurze maklerskim DML sp zoo.

Z ramienia polskich inwestorów finansowych zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie - w latach 2000-2007 Suwary S.A., w latach 2001-2005 SM-Media S.A. Od 2000 roku zasiada w radzie nadzorczej Colian S.A.
Marcin Sadlej jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł CFA /Chartered Financial Analyst/. Ukończył liczne kursy oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie księgowości oraz rynku kapitałowego, w tym kurs na doradców inwestycyjnych.