Organy Spółki

PAWEŁ DUDZIUK
Przewodniczący Rady Nadzorczej Exorigo-Upos S.A.

GRZEGORZ ROGALIŃSKI
Prezes Zarządu Exorigo-Upos S.A.

ANDRZEJ TAJCHERT
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.

MARCIN ZIMNICKI
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.

MAGDALENA McLEAN
Członek Zarządu Exorigo-Upos S.A.