KOMUNIKAT

Warszawa, dnia 30 września 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 28 września 2020 roku została podjęta uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na mocy której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, tj. spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, nr KRS 0000008665.