TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.