Korespondencja z Akcjonariuszami

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Warszawa, dnia 27 października 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Warszawa, dnia 30 września 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 28 września 2020 roku została podjęta uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na mocy której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, tj. spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, nr KRS 0000008665.