Grupa Kapitałowa

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej jest Grupa Exorigo-Upos S.A. notowana od 28 maja 2013 roku na NewConnect (alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie).

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi Exorigo-Upos Sp. z o.o. i jej spółki zależne Exorigo-Upos Ukraina ltd. oraz Upos System Slovakia s.r.o., jak również Exorigo-Upos Rumunia s.r.l., w której udziały posiadają zarówno Grupa Exorigo-Upos S.A., jak i Exorigo-Upos Sp. z o.o.

Celem realizowanym przez Grupę Kapitałową Exorigo-Upos jest zbudowanie podmiotu posiadającego najszerszą, spójną ofertę produktów i usług dla sektora handlu detalicznego na rynku polskim.

Przeprowadzona w latach 2012 – 2013 konsolidacja Grupy Kapitałowej zwiększyła jej stabilność finansową, zdywersyfikowała przychody i umożliwiła efektywne dysponowanie potencjałem niezbędnym do realizacji nowych projektów. W odniesieniu do rynków zagranicznych, Grupa Kapitałowa zamierza w kilkuletniej perspektywie wyjść na rynek europejski z ofertą podobną, jak na rynku polskim.

Grupa Kapitałowa Exorigo-Upos gromadzi doświadczenia firm specjalizujących się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających działalność handlową, usługową i logistyczną.

Grupa Exorigo-Upos S.A. grupa kapitałowa