Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Szukaj

Informujemy, iż z dniem 14 czerwca 2016 roku zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A. Do Rady Nadzorczej Emitenta powołani

zostali Pan Andrzej Ziemiński oraz Pan Marcin Sadlej. Więcej informacji o nowych Członkach Rady Nadzorczej na stronie: http://www.exorigo-upos.pl/relacje-inwestorskie/organy-spolki.html