Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.