GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Data publikacji: 3 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2017 roku.

Załączniki:

  1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2016 rok
  2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2016 rok
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
  4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Roczny raport jednostkowy Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie zarządu Opinia i raport