Roczne

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2017 rok.

Data publikacji: 21 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Załączniki:

 1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.
 3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.
 4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Roczny raport skonsolidowany Sprawozdanie finansowe Spawozdanie z działalności GK Opinia i raport

Data publikacji: 3 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2017 roku.

Załączniki:

 1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2016 rok
 2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2016 rok
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
 4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Roczny raport jednostkowy Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie zarządu Opinia i raport

Data publikacji: 29 kwietnia 2016,

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:

 1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
 4. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Roczny raport skonsolidowany Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Zarządu Opinia i raport