Raport 13/2018 Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Grupa Exorigo-Upos S.A.

Raport nr 13/2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w wyniku złożenia przez Spółkę wniosku o wykluczenie jej akcji z obrotu oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2018,  w dniu 25 września 2018 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą Nr 992/2018  w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), postanowił wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje spółki GRUPA EXORIGO-UPOS S.A., oznaczone kodem „PLGEXUP00013” - z dniem 28 września 2018 r.

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu