Raport ESPI 8/2018 Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

Raport nr 8/18

Podstawa prawna        

 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"), informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2018 roku otrzymał Uchwałę nr 833/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) z dnia 6 sierpnia 2018 , zgodnie z którą, Zarząd GPW  działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu  Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Emitenta, postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta - oznaczonych kodem – PLGEXUP00013 - od dnia 7 sierpnia 2018 roku.

 

Zgodnie z treścią Uchwały, w okresie zawieszenia, zlecenia maklerskie na akcje GRUPA EXORIGO-UPOS SA przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do 6 sierpnia 2018 roku (włącznie), tracą ważność w tym dniu, zlecenia maklerskie na akcje spółki GRUPA EXORIGO-UPOS SA począwszy od dnia 7 sierpnia 2018 nie będą przyjmowane.