Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 luty 2018r.

 RAPORT nr 2/2018

 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 lutego 2018 roku:

  1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lutego 2018 r. oraz stanowi 88,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 luty 2018 roku reprezentowanych było łącznie 8.821.808 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie  8.821.808 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 88,21% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu