5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2015

Data publikacji: 12 maja 2015,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 roku:

  1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.05.2015 r. oraz stanowi 88,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.05.2015 r. oraz stanowi 6,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2015 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.020 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.020 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu