3/2015 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 3/2015

Data publikacji: 22 kwietnia 2015,

Zarząd spółki Grupy Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadamia, o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Dudziuka informacji, że spółka Jonitaco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, w której pośrednio posiada ponad 50% udziałów, nabyła w dniu 13 kwietnia 2015 roku 186.333 akcje Spółki.

Akcje zostały nabyte przez Jonitaco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, w zamian za zwolnienie z długu i przejęcie zobowiązania zapłaty w łącznej wysokości 1.211.307 zł.

Ww. transakcja została przeprowadzona poza rynkiem alternatywnego systemu obrotu, w drodze czynności cywilnoprawnej.

Postawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu