1/2013 Przystąpienie do systemu ESPI

Numer raportu: 1/2013

Data publikacji: 10 maja 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 10 maja 2013 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI w zakresie obowiązującym dla spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z 14 kwietnia 2010 r. "Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)"

Paweł Dudziuk
Prezes Zarząd