ESPI

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Warszawie.