16/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Treść ww. tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu

2018.06 Statut