24/2017 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2017 r. okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, w dniu 30 listopada 2017 r. został zawarty Aneks do umowy. Zgodnie z treścią Aneksu, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r., umowa z dnia 27 maja 2014 r. została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".