7/2017 Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 7 marca 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Panią Agnieszkę Gajewską i powierzyła jej funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Panią Agnieszkę Gajewską.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Agnieszka Gajewska