4/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 28 lutego 2017, 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016 wyznaczony był na dzień 21 marca 2017 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2016 rok został ustalony na dzień 3 marca 2017 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu